СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
Архива вести 2014

 

 

децембар 2014

 

сре, 31.12.

 


 

Исплата привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд

Детаљније » 

 

пет, 26.12.

 

Погледајте текстове објављене у Привредном прегледу » и Политици  » 

 

пет, 26.12.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

УСВОЈИО БУЏЕТ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. је на седници, која је одржана 25.12.2014. године, усвојио Буџет „Телеком Србија“ а.д. за 2015. годину.

Детаљније » 

 

уто, 23.12.

 

ОДРЖАНA СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“

 

Извршни одбор Синдиката Телекома „Србија“ је на седници која је одржана у току данашњег дана донео одлуку о ступању у штрајк, уколико због застоја у преговорима пословодство „Телеком Србија“ а.д. и репрезентативни синдикати не постигну сагласност за закључење Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д..

Истовремено ова одлука је део активности које наш Синдикат спроводи, као чланица Конфедерације слободних синдиката, у складу са одлукама органа наше синдикалне централе, који наводе као најважније захтеве успостављање социјалног дијалога на републичком нивоу, потписивање колективних уговора код послодаваца својих чланица и стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Надлежнима ћемо најавити штрајк у законском року.

    

пет, 19.12.

 

Фонд запослених "Србија": У децембру одобрене 62 позајмица » 

    

чет, 18.12.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ » 

 

Детаљније » 

   

уто, 16.12.

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

  

пон, 15.12.

 

Свечана Седница ИО Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 23.12.2014. Чланови могу преузети позив »

  

пет, 12.12.

 

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

 

У складу са потписаним Споразумом о колективном преговарању, поступак преговора о новом Колективном уговору почео је састанком који је одржан 11.12.2014. године. Састанку су присуствовали чланови преговарачког тима пословодства и то: извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за финансије Миленко Џелетовић, директор функције за буџет и контролу Александра Ђорђевић, која је на овом састанку била замена директора сектора финансија за људске ресурсе и правне послове Гордану Стаменковић, директор сектора за планирање и администрацију људских ресурса Тамара Вукмировић и директор сектора за интерне односе Горан Гњидић. Преговарачки тим репрезентативних синдиката чине представници Синдиката Телекома „Србија“: председник Мирослав Јоксимовић, потпредседник Ивица Цветановић и генерални секретар Зоран Вићентић и представници Јединственог Синдиката Телекома Србије: председник Славољуб Кандић, председник скупштине Марина Здравковић и секретар Горан Мијајловић.

Представници преговарачког тима пословодства усмено су на састанку изнели своје предлоге, који су ишли у правцу смањења права запослених утврђених садашњим Колективним уговором.

Представници Синдиката Телекома „Србија“ су навели да су неприхватљиви предлози пословодства којима се смањују права утврђена важећим Колективним уговором и документом који је сачинила Радна група, коју су чинили представници пословодства и репрезентативних синдиката. Наиме у поступку који је претходио колективном преговарању, формирана је Радна група са задатком да сачини документ са елементима Колективног уговора који ће представљати полазну основу за колективно преговарање, што је Радна група консензусом и учинила, наводећи у том документу само неколико питања која ће бити предмет преговора.

На састанку смо пословодству предали допис у коме смо истакли да је наш став да су важећи Колективни уговор и документ који је сачинила Радна група полазне основе за преговоре о изради и закључењу новог Колективног уговора и да је то минимум права који нови Колективни уговор мора да садржи, тако да је свака измена у правцу смањења постојећих права запослених и обавеза Друштва за нас неприхватљива. Имајући у виду наш став да преговорима треба да унапредимо садашњи Колективни уговор, у допису смо навели предлоге за увећање и побољшање права запослених.

С обзиром да је недопустиво и неоправдано да се тенденција смањења трошкова Друштва спроводи највише на терет запослених, очекујемо да пословодство одустане од својих предлога и да се преговори воде само о одредбама Колективног уговора које су у документу Радне групе наведене као питања за преговоре и одредбама које смо предложили у допису.

На састанку је договорено да се преговори наставе у понедељак, 15.12.2014. године и поновљена су очекивања да се нови Колективни уговор закључи у току децембра месеца.

 

ИНФО СТС

чет, 11.12.

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.12.2014. »

 

сре, 10.12.

 

Конфедерација слободних синдиката одржала конференцију за новинаре

 

Детаљније » 

 

пет, 05.12.

 

КОНФЕДЕРАЦИЈА НАСТАВЉА СА ШТРАЈКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

 

Саопштење за јавност Конфедерације слободних синдиката поводом смањења зарада и других права запосленима у јавном и државном сектору

 

Због селективне и дискриминаторске политике државе према запосленима у јавном и државном сектору, којом се једнострано и без социјалног дијалога бришу стечена права радника, Председништво Конфедерације слободних синдиката је, на седници одржаној 04.12.2014.године у Врњачкој Бањи, једногласно донело одлуку да се настави са штрајковима синдиката, чланица, све док се не успостави дијалог са Владом Републике Србије око економских и социјалних последица реформских мера које се спроводе.

Следећи штрајк упозорења биће одржан 16. децембра 2014 год.

На конференцији за новинаре, која ће бити одржана следеће недеље, представници Конфедерације ће изнети објективно стање у јавном и државном сектору из позиције запослених и најавити будуће акције које ће синдикати организовати.

 

КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА 

пет, 05.12.

    

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

 

Седница Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. одржана је у среду, 03.12.2014. године.

Надзорни одбор је усвојио Одлуку о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. и овластио Извршни одбор да својом одлуком одреди дан почетка, поступак исплате и обавести акционаре о роковима исплате и висини међудивиденде. Право на исплату привремене дивиденде (међудивиденде) имају сви акционари - лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на дан 03.12.2014. године.

Такође, Надзорни одбор је на предлог Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. усвојио Одлуку о давању претходне сагласности за подношење понуде у вези са стицањем већинског пакета акција Дунав банке а.д., путем повећања капитала (докапитализације). На основу ове одлуке „Телеком Србија“ а.д. је упутио понуду за куповину Дунав банке а.д. већинским власницима банке, тако да ће у случају прихватања понуде од стране садашњих већинских власника банке, „Телеком Србија“ а.д. стећи већинско власништво над акцијама Дунав банке а.д..

На седници је разматрано и питање заштите имовине „Телеком Србија“ а.д. на територији Косова и Метохије. У том циљу Надзорни одбор је донео одлуку о давању претходне сагласности за оснивање новог привредног друштва на подручју Косова и Метохије, које ће бити у власништву „Телеком Србија“ а.д. и овластио Извршни одбор да предузме све неопходно за оснивање новог правног лица. Ова одлука је донета на основу препоруке српског дела Одбора за имплементацију Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа (Бриселски споразум) да „Телеком Србија“ а.д. изврши регистрацију предузећа за телекомуникације пред привременим институцијама самоуправе у Приштини и обавештења Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије.

         

новембар 2014

 

пет, 28.11.

   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ СПОРАЗУМУ О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ И АКТИВНОСТИМА СИНДИКАТА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

 

Председници Синдиката Телекома „Србија“ и Јединственог синдиката Телекома Србија и генерални директор „Телеком Србија“ а.д. данас су потписали Споразум о колективном преговарању, којим су формирани преговарачки тимови са задатком да започну поступак преговора о новом Колективном уговору. Споразумом је утврђено да ће се коначна верзија предлога Колективног уговора усагласити најкасније до 16.01.2015. године, како би се Колективни уговор потписао најкасније до 21.01.2015. године и ступио на снагу најкасније 29.01.2015. године.

Детаљније » 

 

чет, 27.11.

   

НЕТАЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗНЕТЕ У МАГАЗИНУ "ТАБЛОИД"

 

У Магазину "Таблоид" број 18 (324) објављен је текст под насловом: "Задњи залогаји режима" у коме су наведени подаци о пословању компаније "Телеком Србија" а.д., са посебним истицањем података који се тичу изнајмљивања пословног простора од стране Друштва.

Имајући у виду да је већина запослених у "Телеком Србија" а.д. упозната са садржином наведеног текста, који између себе прослеђују путем мејла, истичемо следеће:

Детаљније » 

 

   

ОДРЖАН САСТАНАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. И СИНДИКАТА РАДНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Детаљније » 

 

чет, 20.11.

   

ОДРЖАН САСТАНАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА ПОСЛОВОДСТВОМ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

Детаљније » 

  

Фонд запослених "Србија": У новембру одобрено 60 позајмица » 

 

На Скупштини Синдиката Телекома „Србија“, која је одржана 24.10.2014. године, донет је Закључак који можете погледати овде » 

 

уто, 18.11.

   

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

пон, 17.11.

   

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.11.2014. »

 

сре, 12.11.

   

Седница Председништва Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 20.11.2014. Чланови могу преузети позив »

 

сре, 12.11.

IN MEMORIAM

 

ДРАГАН ШАРЕНАЦ
(27.10.1950. – 10.11.2014.)

      

октобар 2014

   

уто, 28.10.

    

ОДРЖАНА XIX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“

 

XIX седница Скупштине Синдиката Телекома „Србија“ одржана је 24.10.2014. године у Нишу. Седници су присуствовали чланови Скупштине, чланови комисија и органа Синдиката, као и бројни гости, међу којима су били генерални директор „Телеком Србија“ а.д. Предраг Ћулибрк, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, директор Сектора за интерне односе Горан Гњидић, помоћник координатора у техници Владимир Трифуновић, координатор Регије Ниш Вили Хаџић и координатор ИЈ Ниш Звонко Милошевић, затим директор „Телус“ а.д. Александра Хаџи-Костић, председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић, председник Удружења монтера Андраш Нас и остали гости.

Погледајте комплетну информацију и фотографије »

 


 

пон, 20.10.

    

Фонд запослених "Србија": У октобру одобрено 65 позајмица » 

 

пет, 17.10.

   

Седница Скупштине Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 24.10.2014. Чланови могу преузети позив »

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

сре, 15.10.

   

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.10.2014. »

 

пет, 10.10.

   

Ново на странама Регије "Центар" » 

 

пет, 03.10.

   

Ново на странама Регије "Југ" » 

   

септембар 2014

 

чет, 25.09.

  

ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА » 

 

 

уто, 23.09.

   

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ОДГОВОРНОСТИ МЕНАЏЕРА У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ » 

 

пет, 19.09.

   

Фонд запослених "Србија": У септембру одобрене 64 позајмице » 

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

Седница ИО Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 25.09.2014. Чланови могу преузети позив »

 

пон, 15.09.

   

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.09.2014. »

    

чет, 04.09.

   

ЗАШТО СЕ ЉУДИ ПОВРЕЂУЈУ - ПСИХОЛОШКА ПОЗАДИНА ПОВРЕДЕ НА РАДУ » 

 

август 2014

чет, 28.08.

   

Ново на странама Регије "Београд" » 

    

сре, 20.08.

   

Фонд запослених "Србија": У августу одобрене 64 позајмице » 

   

уто, 19.08.

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.08.2014. »  

пон, 18.08.

САОПШТЕЊЕ

 

Састанак министра Вулина са руководством Конфедерације слободних синдиката » 

пон, 04.08. 

ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И РЕКРЕАЦИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ

 

Детаљније »

  

јул 2014

 

пон, 21.07.

  

Преносимо из интернет издања комплетан текст Балкан Магазина: Продаја без разумног разлога »

   

Фонд запослених "Србија": У јулу одобрене 64 позајмице » 

   

пет, 18.07.

  

ОДРЖАН ПРОТЕСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПРОТИВ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ

 

Конфедерација слободних синдиката је јуче 17. јула 2014 године у Београду одржала протест против предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду, у коме је учествовао и Синдикат Телекома „Србија“, као члан и оснивач Конфедерације слободних синдиката.

Детаљније »

Погледајте изјаве председника Синдиката Телекома „Србија“ и председника Конфедерације слободних синдиката са протеста »

Погледајте фотографије »

 

пет, 18.07.

 

Изјавe председника Синдиката Телекома „Србија“ Мирослава Јоксимовићa од 15.07.2014. године о репрезентативности синдиката и јавном сектору, о стварању јефтине радне снаге без икаквог повода и о тенденцији Владе Републике Србије да се маргинализују синдикати.

Погледајте видео записе »

 

пет, 18.07.

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

уто, 15.07.

  

ПРОТЕСТ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА 17.07.2014.

 

Детаљније »

 

уто, 15.07. 

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.07.2014. »

 

пон, 14.07.

  

Дневни лист „Политика“, 13.07.2014. године: „Синдикат Телекома против продаје“ »

 

Вечерње Новости, 11.07.2014. године: „Пребројте чланове по синдикатима“ »

 

пет, 11.07.

  

Преносимо из интернет издања дневног листа Данас: Не надајте се много од Међународне организације рада »

 

пет, 04.07.

  

РАД У УСЛОВИМА ПОВИШЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: РАД НА ОТВОРЕНОМ

 

Рад на отвореном подразумева обављање послова под непосредним утицајем климатских фактора. За разлику од великог броја прописа који регулишу микроклиматске и друге услове рада у затвореним просторима, немамо посебне прописе који се односе на рада на отвореном.

Текст преузет из Часописа за заштиту на раду, правну, здравствену, еколошку и заштиту на раду „Заштита у пракси“ Број 227/2013 »

 

уто, 01.07.

  

САОПШТЕЊЕ

 

У вези текста објављеног на порталу предузећа о усвајању Стратешког плана „Телекома Србија“ а.д за период 2014 – 2016 године објављеног 30.06.2014. године а ради истине обавештавамо чланство:

Детаљније »

 

јун 2014

 

пон, 30.06.

  

ОСВРТ НА АНАЛИЗУ ПОВРЕДА НА РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

Увидом у Анализу повреда на раду може се видети да се у Друштву у 2013. години догодило више лаких (54) у односу на тешке (14) повреде на раду. Број повреда на раду у односу на претходне године је у сталном опадању што се може видети са слике.

Детаљније »

 

чет, 26.06.

  

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

Дана 25.06.2014. године са почетком у 12 часова одржана је седница Надзорног одбора компаније, којој је присуствовало 6 чланова Надзорног одбора и Извршни одбор директора. Главна тачка дневног реда била је усвајање Стратешког пословног плана „Телеком Србија“ а.д. за период од 2014. до 2016. године.

Детаљније »

 

пон, 23.06.

  

Погледајте текстове објављене на сајту Б92 од 20.06.2014. године » и у Привредном прегледу од 23.06.2014. » године који говоре о намери Владе Републике Србије да прода „Телеком Србија“ а.д. и ставовима Синдиката Телекома „Србија“ који су аргументовано против већинске приватизације:

 

 

пет, 20.06.

  

КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ОДРЖАЛА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ НА ТЕМУ: „ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ –ЛОША НАМЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

 

Најављене измене Закона о раду су неприхватљиве, како за Конфедерацију слободних синдиката, тако и за Синдикат Телекомa „Србија“ као њену чланицу. Начин на који Влада Републике Србије жели да усвоји измена Закона о раду, а то је усвајање измена овог Закона без јавне расправе, показује да она има лошу намеру у односу на грађане Републике Србије.

На конференцији је било доста питања у вези најављене приватизације „Телеком Србија“ а.д. и положаја запослених у Србији на која је одговарао председник Синдиката Телеком „Србија“ Мирослав Јоксимовић.

Можете погледати изјаве председника Синдиката Телекома „Србија“ са конференције за новинаре:

 

 

 


 

Комплетну информацију можете погледати на сајту Конфедерације слободних синидката »

 

пет, 20.06.

 

Ванредна седница ИО Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 24.06.2014. Чланови могу преузети позив »

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

    

Фонд запослених "Србија": У јуну одобрено 100 позајмица » 

 

пон, 16.06.

  

ПОЗИВ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ СТАНОВНИШТВУ ПОГОЂЕНОМ ПОПЛАВАМА »

   

чет, 12.06.

  

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.06.2014. »

 

уто, 10.06.

  

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. ЗА ПЕРИОД ОД 01.05.2014. ДО 01.05.2015. ГОДИНЕ »

   

пет, 06.06.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“

 

На седници Извршног одбора Синдиката Телекома „Србија“, која је одржана у четвртак, 05.06.2014. године, разматрана су сва актуелна питања у вези „Телеком Србија“ а.д. и положаја запослених, а посебно најављена продаја и активности нашег Синдиката и Конфедерације слободних синдиката око измена и допуна Закона о раду.

Детаљније »

 

мај 2014

 

 

пет, 30.05.

  

Погледајте текст објављен у Привредном прегледу од 30.05.2014. који говори о ставовима Синдиката Телекома "Србија" у вези продаје ».

 

  

пет, 30.05.

 

РЕГИЈА ЦЕНТАР:

Синдикални активисти из Централне Србије посетили поплавом угрожена подручја
 

У петак 30. маја , предесдник ИО нашех синдиката, Братислав Антанацковић и председник регије Центар, Милољуб Пантелић су посетили наше колеге из Бајине Баште, који су били захваћени поплавом и однели им пригодну помоћ.

2. јуна су у Параћину, Јагодини и Свилајнцу, у посети нашим колегама били: Председник ИО Братислав Антанацковић, председник СО Јагодина Делимир Јеремић, као и председник СО Телус Славољуб Тодоровић. Том приликом су пренели свим нашим колегама, који су претрпели штету од катастрофалних поплава топле поздраве од свих чланова нашег синдиката и предали скромну материјалну помоћ.
 

ИНФО СТС

пет, 30.05.

 

ПОМОЋ КОЛЕГАМА ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА

 

Поводом елементарне непогоде у виду незапамћених поплава која је погодила Србију и штете коју су претрпеле наше колеге, Синдикат Телекома „Србија“ је прикупио подaткe о колегама чији су стамбени објекти претрпели највећа оштећења.

Извршни одбор Синдиката Телекома „Србија“ донео је одлуку о додели помоћи најугроженијим члановима Синдиката, која је уплаћена на њихове текуће рачуне.

 

ИНФО СТС

уто, 27.05.

  

Седница ИО Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 05.06.2014. Чланови могу преузети позив »

 

Фонд запослених "Србија": У мају одобрене 54 позајмице » 

  

пон, 26.05.

 

Изјаве председника Синдиката Телекома „Србија“ Мирослава Јоксимовића о активностима Синдиката и запослених у току и након поплава, затим о питањима у вези „Телеком Србија“ а.д. и најављеној продаји, доношењу Закона о раду и других прописа и положају Конфедерације слободних синдиката.

Погледајте видео записе »

  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. У 2014. ГОДИНИ

Погледајте комплетну информацију на порталу »

  

пет, 23.05.

  

РЕГИЈА БЕОГРАД: ИЗ ЧАМЦА НА ПОРОЂАЈ

 

Да живот пише драме сви смо сведоци ових неколико претходних дана, нашу земљу је погодила природна катастрофа незапамћених размера , али да сe и у таквим околностима догађају лепe ствари доказује један нови живот који је и поред свих недаћа угледао свет.

Родила се Мина Караџић...

Детаљније »

 

чет, 22.05.

  

ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“ У ПОСЕТИ КРУПЊУ

 

Представници Синдиката Телекома „Србија“, у среду, 21.05.2014. године, обишли су становништво у Крупњу и том приликом колегама однели пакете помоћи у храни, средствима за личну и кућну хигијену и гардероби. Синдикална организација Лозница је из својих средстава обезбедила вeлику количину воде за угрожене у овом подручју.

У Крупњу смо, поред објекта „Телеком Србија“ а.д., обишли и колеге које су највише угрожене елементарном непогодом и погледали оштећења објеката у целом Крупњу, Осечини и на путу до Крупња, где смо наишли на велика оштећења кућа и путева.

Наше колеге из Крупња заједно са колегама ангажованим из других места непрестано раде на успостављању телекомуникационог саобраћаја.

Погледајте фотографије »

ИНФО СТС

чет, 22.05.

 

РЕГИЈА ЦЕНТАР: НАШЕ КОЛЕГЕ ПОКАЗАЛЕ НА ДЕЛУ, КАКО СЕ ПОНАШАТИ У ТЕШКИМ СИТУАЦИЈАМА

 

Рад на терену, непроспаване ноћи, висок степен ризика и бројне тешкоће у раду, нису нашим колегама представљали проблем да покажу колико су у стању да учине за оне којима је била неопходна помоћ.

Детаљније »

 

чет, 22.05.

 

РЕГИЈА БЕОГРАД: ПОМОЋ СО ПОЖАРЕВАЦ

 

У среду 21.05.2014. године, Синдикална организација Пожаревац предвођена председником СО Милошем Петровићем спремила је 360 литара фалширане воде као помоћ угроженима из СО Смедерево на подручју Велике плане и Смедеревске Паланке који већ неколико дана немају пијаће воде. Вода је превежена у Смедерево где је преузета и биће подељена свим колегама из Телекома и Телуса на угроженом подручју. Солидарност и колегијалност још једном се показала на делу у тренутној ситуацији које су изазване природним непогодама.

Погледајте фотографије »

 

уто, 20.05.

  

Синдикат Телекома ,,Србија“ је пословодству „Телеком Србија“ а.д. упутио захтев за састанак због ванредне ситуације у земљи и помоћи запосленима и осталом угроженом становништву. Циљ састанка је да пословодство упознамо са нашим предлозима и да се договоримо о усклађивању активности нашег Синдиката са активностима „Телеком Србија“ а.д. и заједничком спровођењу пружања помоћи угроженима у поплавама.

Погледајте Допис » 

 

уто, 20.05.

 

РЕГИЈА БЕОГРАД

 

У претходним данима, у којима је поплава незапамћених размера, угрозила нашу земљу и многе животе, запослени у „Телеком Србија“ а.д. су показали велику солидарност и пожртвованост.

У изузетно тешким условима колеге су непрекидно радиле на очувању телекомуникационог система и обезбеђивању несметаног функционисања телекомуникационог саобраћаја и на тај начин допринеле су очувању угледа и имовине наше Компаније.

Дана, 16.05.2014. године, у петак, представници Синдиката Телекома „Србија“ предвођени председником Синдиката, однели су помоћ колегама у виду хране и воде и заједно са њима учествовали у постављању бедема у Шапцу.

У суботу и недељу, чланови нашег Синдиката из Краљева такође су дали свој допринос одбрани од поплаве у Шапцу док су чланови регионалног одбора Београд нашег Синдиката помогли су измештању и обезбеђивању опреме у централном магацину у Макишу.

Синдикат Телекома „Србија“ упутиће помоћ у храни, средствима за личну хигијену и води угроженима у Крупњу.

Погледајте фотографије »   

 

ИНФО СТ„С“ 

 

пет, 16.05.

  

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

пон, 12.05. 

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.05.2014. »

 

април 2014

 

сре, 30.04.

  

Свим запосленима у „Телеком Србија“ а.д. и „Телус“ а.д. честитамо 1. мај, међународни празник рада

 

Симболика Првог маја, међународног празника рада, и његове вредности као што су радничка права, социјална правда и солидарност, нас подсећају на то да је неопходно да се удружимо и заједничким снагама изборимо за заштиту интереса и очување права запослених, користећи све облике синдикалних активности. Најављено доношење новог Закона о раду, као и најављена продаја „Телеком Србија“ а.д. захтева заједничко деловање свих запослених на очувању права, а посебно основних људских права, права на рад и правичну зараду.

 

Синдикат Телекома „Србија“

 

уто, 29.04.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ВЕСТИ О „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. ОБЈАВЉЕНЕ У ТОКУ ДАНАШЊЕГ ДАНА

 

  

уто, 29.04.

 

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“ ЗАПОСЛЕНИМА

 

Поштоване колеге, чланови Синдиката Телекома „Србија“, представници Вашег синдиката и председник Синдиката Телекома „Србија“ лично, жели да Вам се захвали на подршци и поверењу за све што смо до сада постигли заједно.

Обраћам Вам се са жељом да наставимо тако даље, али и да појасним неке наше ставове.

Погледајте комплетну информацију »   

  

пон, 28.04.

 

28. АПРИЛ

– СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 

Као и сваке године Синдикат Телекома „Србија“ се 28. априла придружује обележавању Светског дана безбедности и здравља на раду, у циљу промовисања спречавања повреда на раду и обољења у свету. То је кампања за подизање свести и има за циљ да фокусира пажњу међународне јавности на нове трендове у области безбедности и здравља и на број повреда, болести и смртних случајева у вези са радом широм света.

 

Детаљније » 

 

уто, 22.04.

  

Фонд запослених "Србија": У априлу одобрено 60 позајмицa » 

 

чет, 17.04.

 

СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ
ЖЕЛИ ВАМ
СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

     

чет, 17.04.

 

Ново на странама Регије "Центар" » 

     

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

     

пон, 14.04.

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.04.2014. »

    

чет, 10.04.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Помоћ Нађи Новаковић

Детаљније »   

    

чет, 03.04.

 

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗА 2014. ГОДИНУ »

   

чет, 03.04.

 

Ново на странама Регије "Београд" »

   

сре, 02.04.

 

Ново на странама СО Телус » 

   

уто, 01.04.

 

ПРИКУПЉЕНА СРЕДСТВА ЗA НИКОЛИНУ РИСТИЋ

 

Детаљније » 

 

март 2014

 

пет, 21.03.

 

Ново на странама Регије "Југ" »

    

Фонд запослених "Србија": У марту одобрено 60 позајмицa » 

 

пет, 14.03.

 

ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

 

Председник Синдиката Телекома „Србија“ Мирослав Јоксимовић, председник Јединственог Синдиката Телекома Србија Славољуб Кандић и генерални директор „Телеком Србија“ а.д. Предраг Ћулибрк потписали су данас, 14.03.2014. године, Споразум о продужењу важења Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д..

 

Овим Споразумом продужено је важење и примена Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д. до 31.05.2015. године.

 

ИНФО СЛУЖБЕ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА
 

 

сре, 19.03.

 

Ново на странама Регије "Центар" » 

 

пет, 14.03.

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

   

сре, 12.03.

 

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.03.2014. »

   

пет, 07.03.

 

  

чет, 06.03.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Помоћ Николини Ристић

Детаљније »   

 

фебруар 2014

пет, 28.02.

 

Реаговање председника Синдиката Телекома „Србија” поводом навода члана Фискалног савета Николе Алтипармакова

и реаговање поводом навода Савеза Самосталног синдиката и УГС Независност у вези поделе бесплатних акција Телекома

 

Детаљније »   

Погледајте видео записе »   

пет, 28.02. 

ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ) АКЦИОНАРИМА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

(ЗАПОСЛЕНИМА И БИВШИМ ЗАПОСЛЕНИМА)

 

Акционари „Телеком Србија“ а.д. (запослени и бивши запослени) могу подићи новац уплаћен по основу дивиденде (међудивиденде), на следећи начин:

чет, 27.02.

 

Ново на странама Регије "Београд" »

  

РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕРИФИКОВАНИХ ПРИЈАВА ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈМОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КОНКУРСУ ЗА 2013. ГОДИНУ »

 

пон, 24.02.

  

Ново на странама Регије "Центар" »

 

пет, 21.02.

  

Ново на странама Регије "Београд" »

 

чет, 20.02.

  

Фонд запослених "Србија": У фебруару одобрено 65 позајмица » 

  

сре, 19.02.

  

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА „СРБИЈА“ ЗАПОСЛЕНИМА

 

Поштоване колеге, чланови Синдиката Телекома „Србија“, представници Вашег синдиката и председник Синдиката Телекома „Србија“ лично, жели да Вам се захвали на подршци и поверењу за све што смо до сада постигли заједно.

Обраћам Вам се са жељом да наставимо тако даље, али и да појасним неке наше ставове.

Погледајте комплетну информацију »   

 

сре, 19.02.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима „Delta Generali“ обезбедило је бесплатну полису добровољног здравственог осигурања за децу и унуке својих чланова запослених у „Телеком Србија“ а.д. у случају тежих болести.

Детаљније »   

 

уто, 18.02.

  

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности » 

 

чет, 13.02.

  

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ДОНЕО ОДЛУКУ КОЈОМ СУ СПРОВЕДЕНЕ ОДРЕДБЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

 

Детаљније на порталу » 
 

сре, 12.02.

  

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.02.2014. »
 

уто, 11.02.

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

После дугих и тешких преговора и изношења чврстих аргумената репрезентативних синдиката, усмено и писмено, члановима Извршног и Надзорног одбора и представницима већинског акционара, Колективни Уговор ипак неће бити прекршен.

Све обавезе према запосленима за 2013. годину, предвиђене одредбама Колективног уговора, биће испуњене у најкраћем могућем року, уз уважавање финансијског стања и текуће ликвидности Друштва.

Репрезентативни синдикати уложили су велики напор да обезбеде поштовање Колективног уговора, првенствено због принципа да се закон не сме кршити.

Колективни уговор свакако представља кључни пропис којим се Закон о раду примењује на нивоу Друштва (Колективни уговор подиже права запослених у односу на Закон о раду који дефинише само минимални оквир наведених права).

Да је дошло до преседана и договор предвиђен Колективним уговором није у потпуности спроведен, то би отворило могућост за кршење свих стечених права, које су репрезнтативни синдикати Телекома кроз дугогодишње активности успели да остваре за све запослене. У том смислу, убудуће, не би постојала гаранција да ће сви потписани споразуми репрезентативних синдиката са пословодством и Владом Србије, бити реализовани. Највећа права, а то каже и Европска социјално економска Повеља, ратификована и од стране Народне Скупштине Републике Србије јесу СТЕЧЕНА ПРАВА. Ми се слажемо.

Оправдане захтеве репрезентативних синдиката Телекома подржало је и пословодство у разговорима са овлашћеним представницима већинског акционара, схватајући значај очувања права радника Телекома.

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

 

јануар 2014

 

пет, 31.01.

 

ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

На редовној седници Надзорног одбора разматран је Извештај централне пописне комисије о попису имовине и обавеза као и план рада Интерне ревизије у 2014. години.

Ове активности спроводе се у складу са законском обавезом и морају се спровести у циљу утврђивања стварног стања основних средстава, потраживања и обавеза као и активности унутрашњег надзора за контролу и превазилажење уочених мањкавости.

Највећа дискусија вођена је по захтеву репрезентативних синдиката везано за кршење Колективног уговора и Споразума којим су дефинисана права запослених по основу доприноса пословним резултатима друштва. Овако утврђена права била су мотивациони фактор за достизање циљева задатих Буџетом друштва за 2013. годину. Запослени морају бити мотивисани (награђени) за остварене резултате у 2013. години да би се и у наредној години постигли исти или још бољи резултати.

У својим дискусијама председници репрезентативних синдиката Мирослав Јоксимовић и Славољуб Кандић захтевали су поштовање и спровођење Колективног уговора и Споразума односно извршење преузетих обавеза од стране пословодства.

Представници пословодства нису имали адекватан предлог који би био задовољавајући у погледу захтева синдиката за реалним очувањем зарада и исплати припадајућег дела оствареним радним доприносом, док су представници репрезентативних синдиката захтевали да се ово питање реши у што краћем року.

Председници репрезентативних синдиката су условили изналажење решења , предузимањем осталих мера синдикалне борбе укључујући и тражење одговорности за потписнике споразума.

 

Инфо службе репрезентативних синдиката
 

чет, 30.01.
 
 

ПРОСЛАВА СЛАВЕ СИНДИКАТА

 

Синдикат Телекома „Србија“ је у понедељак 27.01.2014. године, традиционално прославио своју Крсну славу Светог Саву, у просторијама синдиката.

Погледајте комплетну информацију » 

 

пет, 24.01.

 

ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. УПУЋЕН ПРЕДЛОГ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ НОВЕ ТАЧКЕ У ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

Погледајте комплетну информацију » 

 

сре, 22.01. 

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

 

Седница Извршног одбора Синдиката Телекома "Србија" одржана je у четвртак, 16.01.2014. године.

На седници је разматран материјални положај запослених у "Телеком Србија" а.д., посебно Буџет "Телеком Србија" а.д. за 2014. годину и неисплаћивање додатних средстава у висини 30% просечне бруто трошка зараде запослених у Друштву сходно пословним резултатима, која су требало да буду исплаћена у децембру месецу 2013. године.

Извршни одбор је донео одлуку да председник Синдиката Мирослав Јоксимовић, као члан Надзорног одбора "Телекома Србија" а.д., упути предлог да се у дневни ред прве наредне седнице Надзорног одбора "Телеком Србија" а.д. укључи нова тачка дневног реда: "Непоштовање одредби Колективног уговора "Телеком Србија" а.д. и то: непотписивање Споразума за 2014. годину у складу са чланом 45. и неисплаћивање додатних средстава у висини 30% просечне бруто трошка зараде запослених у Друштву у складу са чланом 55а став 2. и 3.".

Синдикат Телекома "Србија" неће одустати од својих захтева и као и до сада бориће се за побољшање материјалног положаја запослених.

Извршни одбор разматрао је и предлог измена и допуна Закона о раду и активности Конфедерације слободних синдиката, у којима учествује и наш Синдикат, као члан и оснивач ове синдикалне централе.

 

ИНФО СТС
 

сре, 22.01.

  

Чланови ИО Синдиката Телекома "Србија" могу преузети позив »

 

уто, 21.01.

  

Фонд запослених "Србија": У јануару одобрене 62 позајмице » 

 

чет, 16.01.

 

Погледајте најновију Одлуку комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности »   

 

пон, 13.01.

  

Погледајте табеларни приказ синдикалног чланства на дан 10.01.2014. »

 

чет, 09.01.

  

Седница ИО Синдиката Телекома "Србија" заказана је за 16.01.2014. Чланови могу преузети позив »