ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2023

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију за апартманске аранжмане туристичке агенције "Aqua Travel Bgd" из понудe агеције "Лето 2023" у Грчкој у трајању дужем од 3 ноћи/4 дана, које можете погледати на сајту www.aquatravel.rs

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Aqua Tavel Bgd", важе следећи услови:

ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ СА АУТОБУСКИМ ПРЕВОЗОМ

За туристичке аранжмане агенције "Aqua Travel Bgd", осим прве три и последње три смене, Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.03.2024.

ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ СА СОПСТВЕНИМ ПРЕВОЗОМ И АРАНЖМАНИ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ПРВЕ ТРИ И ПОСЛЕДЊЕ ТРИ СМЕНЕ

За туристичке аранжмане агенције "Aqua Travel Bgd" са коришћењем сопственог превоза и аранжмане који обухватају прве три и последње три смене, Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 5.000,00 динара по сваком пријављеном члану нашег синдиката и попуст од 10% на цену аранжмана.

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.12.2023.

Напомена (важи за све аранжмане): Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

КУРС ЕВРА

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Aqua Travel Bgd"):
- за раднике Телекома »,
- за раднике Телуса » и
- за раднике Sequester employment »