Коме предати захтев за солидарну помоћ Предузећа?


1. Бранко Драшковић (генерална дирекција) тел 011/211-10-63
2. Јасминка Јакшић (Центар за људске ресурсе Београд) тел. 011/211-16-45
3. Ксенија Липовац Шубић (Служба за људске ресурсе Нови Сад) тел. 021/484-83-05
4. Весна Јаковљевић Радојичић (Служба за људске ресурсе Крагујевац) тел. 032/700-400
5. Драгица Раичевић (Служба за људске ресурсе Ниш) тел. 018/255-799.