Конфедерација
слободних синдиката

Београд
Француска бр. 6

СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
Секратаријат

www.sindikat-telekoma.co.yu 

11000 Београд, Радивоја Кораћа бр 4.
телl. 011/3445-852, 011/3445-860
факс: 011/3446-011
e-mail: sintel@eunet.yu 

Број:167/1 
Датум: 17.02.2004. год.
Б Е О Г Р А Д

ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

        На седници Комисије за доделу помоћи из фонда солидарности одржаној 12.02.2004. године, у складу са Правилником фонда солидарности и Упутством за рад Комисије за доделу помоћи из фонда солидарности, донете су следеће одлуке:

Р.б. Презиме и име  Синдикална организ.  Износ  Напомена
1.  Аранитовић Миленко  Нови Сад   Нема право за лечење родитеља
2.  Станојевић Синиша  Грачаница    Недостаје извештај лекара уз јасно назначену терапију
3.  Томашевић Предраг  Дирекција предузећа    Потребно је да достави потврду да лек неможе купити у нашој земљи
4.  Богдановић Милан  Смедерево    Недостаје медицинска документација за лечење детета
5.  Миленковић Бојан  Ваљево    Одложено за фебруар 2004.год.
6.  Павловић Раде  Ужице    Одложено за фебруар 2004.год.
7.  Стојановић Светислав  Врање  50%  Просечне нето зараде у Предузећу за претходни месец за боловање преко 5 месеци
8.  Посркача Милица  Дирекција предузећа  3000,00  Смрт родитеља
9.  Марковић Ивана  Дирекција предузећа  3680,00  Лечење
10.  Ђурђевић Сава  Дирекција предузећа  3000,00  Смрт родитеља
11.  Насић Славиша  Смедерево  3500,00  Рођење детета
12.  Николић Миодраг  Смедерево  3500,00  Рођење детета
13.  Сурла Мирослав  Смедерево 3000,00  Смрт родитеља
14.  Мечанин Милош  Чачак  50%  Просечне нето зараде у Предузећу за претходни месец за боловање преко 5 месеци
15.  Николић Гордана   Чачак  50%  Просечне нето зараде у Предузећу
16.  Дечермић Живан  Панчево  50%  Просечне нето зараде у Предузећу за претходни месец за боловање преко 5 месеци 
17.  Чолић Иван  Пожаревац  3500,00  Рођење детета
18.  Вуковић Лаза  Нови Сад  3000,00  Смрт родитеља
19.  Јешић Мирослав  Нови Сад  2070,00  Лечење 
20.  Антић Јаблан  Лесковац  5055,00  Лечење
21.  Десић Предраг  Ниш  3500,00  Рођење детета
22.  Живановић Виолета  Ниш  3000.00  Смрт родитеља
23.  Влаин Мирјана  Ниш  3000,00  Смрт родитеља
24.  Ивановић Олга  Ниш  5000,00  Лечење
25. Ивановић Мерима  Краљево  3000,00  Смрт родитеља
26. Корићанац Радомир  Краљево  3000,00  Смрт родитеља
27. Ивановић Зоранка  Зајечар  755,00  Лечење супруга
28. Минић Драгољуб  Зајечар  3000,00  Смрт родитеља
29. Миленковић Вера  Зајечар  3000,00  Смрт родитеља
30. Василић Драган  Зајечар  3000,00  Смрт родитеља
31. Сенћански Цветана  Зрењанин  50%  Просечне нето зараде у Предузећу за претходни месец за боловање преко 5 месеци
32. Ранковић Горан  Ваљево  3500,00  Рођење детета
33.  Талијан Светлана  РЈ за изградњу  2310,00  Лечење
34.  Жујовић Снежана  РЈ за изградњу  50%  Просечне нето зараде у Предузећу за претходни месец за боловање преко 5 месеци
35.  Ранчић Славко  Градски телефон Бгд.  3000,00  Смрт родитеља
36.  Лукић Зоран  Градски телефон Бгд.  3000,00  Смрт родитеља
37. Костић Славољуб  Градски телефон Бгд.  3000,00  Смрт родитеља
38. Штулић Добрисав  Градски телефон Бгд.  3000,00  Смрт родитеља
39. Чоловић Радица  Градски телефон Бгд.  11680,00  Лечење
40. Рангелов Миша  Градски телефон Бгд.  3500,00  Рођење детета
41. Ранковић Радисав  Градски телефон Бгд.  15240,00  Лечење
42. Војиновић Светлана  Градски телефон Бгд.  3759,00  Лечење хроничара – исплата за други месец од месеца доношења одлуке
У Београду,
12.02.2004. год. 

Чланови Комисије Фонда солидарности:
1. Зорица Јевремовић, председник;
2. Слободанка Каменовић, члан;
3. Снежана Филиповић, члан;
4. Радиша Башкаловић, члан;
5. Милојица Ђорић, члан;
6. Александар Савић, члан.