СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
РЕГИЈА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

чет, 01.06.: 

     Danas 1.06. 2006. objavljivanje novog kolektivnog ugovora u Službenom glasniku.
     Od 9.06. novi kolektivni ugovor stupa na snagu, a tekst kolektivnog ugovora potpuno obrađenog u pdf formatu možete pročitati na početnoj strani našeg sajta. Nadajmo se da će se ovaj kolektivni ugovor i poštovati od strane poslodavca, za razliku od prethodnih !

     BORBA ZA AKCIJE - DO KRAJA !

     Na sastanku koordinacionog odbora sindikata Telekoma, NISa, PTTa i EPSa , 30.05. 2006. u prostorijama našeg sindikata, analiziran je dosadašnji rad na ostvarivanju prava na besplatne akcije zaposlenih u ovim preduzećima, kao i u čitavom javnom sektoru.Razgovarano je i o nastavku daljih aktivnosti u vezi sa našim akcijama , kako bi se utvrdilo kako je moguće da akcija iza koje stoji nekoliko milona građana Srbije ne bude dovedena do kraja na najbolji mogući način. Ko sprečava tolikim ljudima pravo da ostvare svoja prava ?
     Ovom sastnaku je , osim predstavnika sindikata prisustvovao i Branko Pavlović, stručni konsultant u ovoj akciji. 
     Poznato je , predpostavljam , svim zainteresovanim da četiri zakonska predloga za podelu besplatnih akcija zaposlenima u javnom sektoru, podržana potpisima od 500 000 - pet stotina hiljada građana i 26 sindikata, nisu usvojena na skupštini Republike Srbije !
     Neispunjavanje narodne volje i izigravanje našeg poverenja , od strane narodnih poslanika rezigniralo je i onako nezadovoljne i bespomoćne građane zainteresovane za akcije u našim preduzećima. Podela ovih akcija, trebalo je da popravi standard više od 4 miliona građana Srbije, koji trenutno tavore na ivici životne egzistencije. 
     Naravno da su ovakvom odlukom narodne skupštine bili razočarani i predstavnici sindikata, koji su na pomenutoj sednici doneli dalji plan aktivnosti. Pored načelnog plana aktivnosti za skoriji period, koji je predložio gospodin Pavlović, naš stručni konsultant, a koji je prihvaćen, podpredsednik našeg sindikata Bratislav Antanasković izneo je i predlog da se , uz dobru pripremu i organizaciju pribegne i najoštrijoj meri zvanoj - štrajk ! Najpre bi se krenulo sa štrajkom upozorenja, a potom ušlo i u generalni štrajk ! Ovaj predlog je od prisutnih u načelu prihvaćen. Ostalo je da predstavnici sindikata održe sastanke u svojim sredinama, te da se uz konsultacije sa svojim bazama pripreme za takve aktivnosti.
     Za 1.06. planiran je u prostorijama našeg sindikata, novi sastanak koordinacionog odbora, na koji će biti pozvani i predstavnici javnih preduzeća, koji do sada nisu bili aktivno uključeni u naše akcije, vezane za ostvarivanje prava na besplatne akcije.. Cilj je jasan- da se ova akcija još više omasovi i poboljša rad koordinacionog odbora. Očigledno je da naše aktivnosti ne samo da nisu prestale, već se spremamo i da ih pooštrimo i dokažemo da smo spremni za borbu do kraja !
 
  

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail:
sindikat.telekoma@telekom.yu