СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
РЕГИЈА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

 pet, 28.07.: 

     Vanredna sednica regionalnog odbora Sindikata Telekoma Srbija - Centralna Srbija

     U Čačku je 27.07. održan regionalni odbor sindikata. Ključni momenti ovog sastanka , kome je domaćin bio predsednik regije centralne Srbije, Miloljub Pantelić, vezani su za novonastale probleme oko zloupotrebe određenih udruženja unutar našeg preduzeća, koja se bave poslovima, za koje svakako nisu pozvani. U čijem interesu rade i ko ih huška na neke poteze , koji se nagoveštavaju, trebalo bi utvrditi ovih dana, mada nije potrebno biti jako informisan da bi se naslutilo ko stoji iza ovih zakulisnih radnji. 
     Razgovaralo se i o stambenim kreditima, gde još uvek nemamo jasno definisanu politiku preduzeća, pa samim tim ni naša reakcija ne sme biti zasnovana na predpostavkama o mogućim rešenjima ovakvih kredita. Sistem kompenzacija plata, koji se nagoveštava u skorije vreme i moguće posledice su takođe stvar koja zabrinjava i o kojoj još nije kasno da se izjasnimo. Problemi vezani za takozvanu '' tihu mikroorganizaciju'', koja se u našoj regiji lagano sprovodi, a podrazumeva potpunu centarizaciju preduzeća iziskuju hitan sastanak sa direktorom direkcije za ljudske resurse , gospođom Milicom Đurović. Na drugoj strani, sindikalni aktivisti iz centralne Srbije, očekuju prijem kod direktora regije u vezi sa radnim vremenom montera, ali i nedostatkom vozila za intervencije i nedozvoljavanjem da se za potrebe sindikalnih aktivnosti koriste raspoloživa službena vozila.
     Očekuje se da rukovodstvo našeg sindikata izađe u javnost u vezi sa svim ovim pitanjima, koja se javljaju u vreme godišnjih odmora, jer se predpostavlja da tada sindikalnim aktivistima popušta pažnja.       

     Na sastanku odbora za informisanje našeg sindikata, postignut dogovor o strategiji informisanja

     Juče, 27.07. u prostorijama Sindikata Telekoma Srbija, održana je sednica odbora za informisanje. Generalni sekretar našeg sindikata Zoran Vićentić, je sa saradnicima, predstavnicima regionalnih odbora , zaduženih za informisanje naših radnika, uradio iscrpnu analizu dosadašnjeg rada našeg odbora . U najskorije vreme videće se neke grafičke promene kako na glavnom sajtu STS, tako i na regionalnim. Osim estetskih promena, biće i obogaćivanja sajtova sa prilozima naših članova, sa čim je već počela regija Beograd objavljujući literarne zapise naših kolega. Nakon dužeg i potpuno otvorenog dijaloga, jer smo i sa predsednikom sindikata Ivicom Cvetanovićem razgovarali o gorućim problemima sindikata i preduzeća, donete su smernice daljeg rada ovog, verovatno najvažnijeg sindikalnog odbora.
     Potrudićemo se da eliminišemo uticaj glasina na radnike i da ih potpunim i proverenim informacija redovno privodimo istini o zbivanjima u preduzeću! Koliko ćemo u tome biti uspešni na vama je da procenite.
 
  

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail:
sindikat.telekoma@telekom.yu