СО "ТЕЛУС"

21.03.08.:

 

Извештај са састанка
са директором привредног друштва Телус

Дана 19.03.2008. године одржан је састанак представника нашег Синдиката и то Тодоровић Славољуба, председника СО Телус и Антанасковић Братислава, председника ИО СТС са директором привредног друштва Телус, г-дином Горданом Божићем.

На састанку је било речи о пословним резултатима Телуса за 2007.годину, као и планираном буџету за 2008. годину. Г-дин Божић је говорио о резултатима пословања, при чему је изразио своје задовољство успешним пословним резултатима за прошлу годину, али је уједно истакао и да се нада још бољим резултатима у 2008. години и надаље. Изразио је реалну наду да ће се послови у скорој будућности још више ширити, а самим тим и јачати економска моћ Телуса; а објективно треба очекивати и повећања зарада запослених.

Што се тиче буџета за 2008. годину и планираног повећања зарада од 3% у јуну и 3% у новембру месецу, сматрамо као Синдикат да планирано повећање ни у ком случају не може да задовољи запослене из простог разлога што ова повећања не могу да покрију ни предвиђену инфлацију за ову годину, а о реалном порасту зарада да и не говоримо. Синдикат ће све учинити да се ребалансом буџета ова ситуација превазиђе и да проценти повећања зарада у овој години буду већи.

Што се тиче зараде из добити, која би по дир. Божићу требало да буде подељена по принципу бонус награда, које не би добили сви запослени, ми се као Синдикат не слажемо, већ смо мишљења да сви запослени сходно свом учешћу у раду Телуса за 2007. годину, треба да остваре право на зараду из добити.

Треба напоменути и то да је на задовољство радника Телуса и Синдиката Телекома Србије остварено право на Допунско пензионо осигурање за све запослене, у износу од 3000 динара, почев од 01.02.2008.

Славољуб Тодоровић
председник СО Телус
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu