СО "ТЕЛУС"

25.03.08.:

 

ЗАПОСЛЕНИМА У ТЕЛУСУ ДОДАТНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

Уз велико залагање СТС и помоћника генералног директора Александре Хаџи-Костић, запослени у Привредном друштву Телус добили су ДПО почев од фебруара 2008. године.

Министарство рада је одобрило пензиони план и у току је потписивање изјава запослених након чега следи уплата. 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu