СО "ТЕЛУС"

28.03.08.:

 

Мобилни телефонски апарати

Понуда мобилних телефонских апарата важи и за запослене у Привредном друштву Телус.

Сви заинтересовани радници Телуса могу се пријавити до 07.04.2008. године.
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu