СО "ТЕЛУС"

02.04.08.:

 

Набавка мобилних телефона

Уз несебично и велико залагање СТС СО Телус, у току је пријављива запослених у Привредном друштву Телус за набавку мобилних телефона. Трудићемо се да запосленима, а посебно нашим члановиа кроз нове активности и акције пружимо погодности које као Синдикат имамо у плану.

Овим путем желимо и да се захвалимо директору Привредног друштва Телус - д-дину Божићу, као и менаџменту фирме на сарадњи која ће, надамо се и убудуће бити на задовољавајућем нивоу, а на обострано задовољство.

Славољуб Тодоровић
председник СО Телус
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu