СО "ТЕЛУС"

07.04.08.:


Званични преговори за закључење новог КУ почињу 21.04.2009. год.

 

На састанку репрезентативних синдиката и пословодства Телуса.д. одржаном 06.04.2009. године, договорено је да званични преговори за закључење новог Колективног уговора почну 21.04.2009. године.

 

Том приликом потписан је Споразум о условима и динамици преговарања за закључење новог Колективног уговора, којим су се репрезентативни синдикати и пословодство сагласили да основ за преговарање представља предлог текста новог Колективног уговора који су доставили репрезентативни синдикати.

 

С обзиром да је Колективни уговор Телуса.д. отказан 20.03.2009. године, исти ће важити наредних шест месеци, у ком року је потребно закључити нови Колективни уговор.   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu