СО "ТЕЛУС"

23.06.09.:

 

ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА СО ТЕЛУС И ПОСЛОВОДСТВА ТЕЛУС-а

Дана 22.06.2009. год. у просторијама Синдиката Телекома Србија одржан је састанак представника СТС СО Телус коме је по позиву Одбора присуствовала и в.д. директора Александра Хаџи-Костић, председник СТС Мирослав Јоксимовић и председник Извршног одбора Братислав Антанасковић.

Тема разговора била је актуелна ситуација у Привредном друштву Телус а.д. настале смањењем цена услуга одржавања хигијене и ФТО-а од стране ЈП ПТТ Србија.

В.д. директора Александра Хаџи-Костић упознала је присутне чланове Одбора са мерама које су предузете ради превазилажења актуелне ситуације:

- смањење броја предрадника

- смањење возног парка

- рационалнија набавка и потрошња средстава за хигијену

- категоризација и систематизација радних места

У oтвoреном разговору чланови Одбора СО Телус дали су предлоге и сугестије које се тичу новог Колективног уговора и заштите интереса чланова СТС СО Телус, као и свих запослених.

Састанку су присуствовали колеге и чланови са КиМ који раде у Телус-у и изнели проблеме које се тичу њиховог рада на територији КиМ.

Синдикат Телекома Србија-СО Телус очекује наставак дијалога са представницима менаџмента Телус-а у циљу решавања многих проблема у Друштву.

Синдикат Телекома Србија
Одбор СО Телус
 
   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu