СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

24.12.09.:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СО ТЕЛУС

 

Обавештавамо запослене у Привредном друштву Телуса.д. да је подела новогодишњих пакетића деци запослених у ТЦ Београд организована у суботу, 26.12.2009. године и у понедељак 28.12.2009. године периоду од 10,00 до 16,00 часова у Београду, ул. Булевар Краља Александра бр.28 у згради Технопромета.

У другим територијалним центрима (Нови сад, Ниш и Краљево) и Извршним јединицама подела новогодишњих пакетића организоваће се до краја године.

Право на новогодишње пакетиће имају деца запослених и лица која обављају послове на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, која су старости до осам година.

С обзиром да Синдикат Телекома Србија СО Телус није учествовао у набавци и дистрибуцији новогодишњих пакетића, за све информације можете се обратити надлежнима у Дирекцији Телуса.д..
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs