СО "ТЕЛУС" СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

07.06.13.:

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНИХ ЗАРАДА У ТЕЛУС А.Д.

 

 

У складу са договором репрезентативних синдиката и пословодства Телус а.д. из децембра 2012. године, на основу кога је усвојен Буџет за 2013. годину, планирано је повећање основних зарада запосленима на пословима ФТО и одржавања хигијене у објектима Телеком Србија а.д. и одржавања хигијене у објектима ЈП ПТТ саобраћаја Србија почев од исплате зараде за јуни 2013. године.

 

Према Буџету за 2013. годину, почев од јуна 2013. године цена услуга ФТО и одржавања хигијене према Телеком Србија а.д. биће увећана 4%, а цена одржавања хигијене ЈП ПТТ саобраћаја Србија биће увећана 5%, тако да је у складу са тим планирано и повећање основних зарада.

 

Посебно истичемо да је основна зарада 1. нивоа 1. поднивоа утврђена у износу минималне бруто зараде у Републици Србији и она ће се аутоматски усклађивати са званичним подацима Владе Републике Србије, тако да је због разлике у зарадама основна зарада 1. нивоа 2. поднивоа повећана за 7,6%.

 

ИНФО СТС 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs