СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

24.01.14.:

ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

УПУЋЕН ПРЕДЛОГ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ НОВЕ ТАЧКЕ

У ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 

Председници репрезентативних синдиката, Мирослав Јоксимовић и Славољуб Кандић су, као чланови Надзорног одбора "Телекома Србија" а.д., упутили заједнички предлог председнику Надзорног одбора "Телекома Србија" а.д. да се у дневни ред седнице Надзорног одбора "Телеком Србија" а.д., која ће се одржати 30.01.2014. године, укључи нова тачка дневног реда: "Непоштовање одредби Колективног уговора "Телеком Србија" а.д. и то: непотписивање Споразума за 2014. годину у складу са чланом 45. и неисплаћивање додатних средстава у висини 30% просечне бруто трошка зараде запослених у Друштву у складу са чланом 55а став 2. и 3.".

 

Можете погледати предлог »
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs