СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

19.02.14.:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима „Delta Generali“ обезбедило је бесплатну полису добровољног здравственог осигурања за децу и унуке својих чланова запослених у „Телеком Србија“ а.д. у случају тежих болести ».

 

Детаљније:

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs