СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

26.05.14.:


ПОГЛЕДАЈТЕ
 

Изјаве председника Синдиката Телекома Србија Мирослава Јоксимовића о активностима Синдиката и запослених у току и након поплава, затим о питањима у вези Телеком Србија а.д. и најављеној продаји, доношењу Закона о раду и других прописа и положају Конфедерације слободних синдиката

1.Београд, Мирослав Јоксимовић, председник Синдиката Телекома 'Србија', о активностима Синдиката током поплава

Ванредно ангажовање Телекома у поплавама

О продаји Телекома и инвестицијама

Најава ЕБРД-а да је заинтересован за Телеком

О нелојалној конкуренцији Телекома

Зашто нико не преговара са репрезентативним синдикатом јавног сектора - КСС

О стању у јавном сектору и доношењу Закона о раду на мала врата

Колико има запослених у јавном сектору

Зашто је јавни сектор терет за државу

О тачном броју запослених у Телекому

Старосна структура запослених у Телекому

Зашто КСС није у радној групи за доношење Закона о раду

Значај контролног пакета акција Телекома за државу

Модели продаје Телекома
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs