СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

06.06.14.:


ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА
 

На седници Извршног одбора Синдиката Телекома Србија, која је одржана у четвртак, 05.06.2014. године, разматрана су сва актуелна питања у вези Телеком Србија а.д. и положаја запослених, а посебно најављена продаја и активности нашег Синдиката и Конфедерације слободних синдиката око измена и допуна Закона о раду.

 

Једна од тема седнице била је помоћ члановима Синдиката, који су претрпели штету у поплавама и активности нашег Синдиката и синдикалних представника у току и након поплаве. У досадашњим активностима представници нашег Синдиката обишли су сва најугроженија места и колегама предали пакете помоћи са храном, водом и средствима за хигијену, а поред тога наш Синдикат је уплатио финансијску помоћ члановима Синдиката чији су стамбени објекти претрпели највећа оштећења. Узимајући у обзир да су допуњени подaци о најугроженијим члановима Синдиката, Извршни одбор је на седници донео одлуку да се додели финансијска помоћи и овим колегама, којима до сада помоћ није исплаћена. Синдикат Телекома Србија је 20.05.2014. године упутио пословодству захтев за састанак у циљу усаглашавања активности и договора о заједничком спровођењу пружања помоћи запосленима и истовремено тражиo да се представници репрезентативних синдиката укључе у рад Комисијe за процену штете и доделу помоћи запосленима у Телеком Србија а.д..

 

Имајући у виду најављено хитно усвајање многобројних закона или њихово мењање, од којих су за Синдикат Телекома Србија најважнији Закон о раду, Закон о приватизацији, Закон о стечају и Закон о штрајку, наш став је да је недопустиво да репрезентативна синдикална централа Конфедерација слободних синдиката са преко 200.000 чланова, чији је члан и оснивач наш Синдикат, није укључена у преговоре око ових закона. Посебно је разматрано најављено доношење измена и допуна Закона о раду у јулу месецу, којим се укидају и смањују постојећа права запослених и њихових представника, што је за нас неприхватљиво. Иако измене Закона о раду нису усвојене, послодавци у Србији, међу којима је и Телеком Србија а.д., већ су почели да смањује права запослених и њихових представника-синдиката, у смислу смањења износа дневница, отежавања рада синдиката и слично. Наш Синдикат ће органима Конфедерације слободних синдиката предложити спровођење активности у циљу спречавања усвајања предложених закона.

 

Најважнија тема седнице била је продаја Телеком Србија а.д. најављена у експозеу премијера гдина Вучића. Став Синдиката Телекома Србија је да смо против продаје, јер она није у интересу ни државе ни Телеком Србија а.д.. Тражимо да најмање 20 до 25% акција остане у државном власништву и да се гарантује инвестирање, целовитост компаније, социјални програм, колективни уговор, права запослених и најбитније, да држава у стратешким одлукама има право вета.

 

Истичемо да Телеком Србија а.д. успешно послује, остварује добит, отплаћује кредите, а поред тога је држави, грађанима, запосленима и бившим запосленима исплатио дивиденду. Све ово је доказ да се годинама уназад успешно боримо са конкуренцијом, па аргумент да немамо средства за инвестиције и да ћемо ако нас не буду продали изгубити трку са конкуренцијом, не одговара реалности, јер Телеком Србија а.д. сваке године одваја значајан део прихода за инвестиције, захваљујући чему смо годинама једна од најуспешнијих компанија у Србији.

 

Када је у питању број запослених и наводи да имамо вишка запослених, истичемо да у односу на број претплатника и степен разуђености и дигитализације мреже, Телеком Србија а.д. има мање запослених од многих европских телекомуникационих оператора, тако да је оправдан наш став да нема вишка запослених, с тим да старосну структуру запослених можемо мењати добровољним одласцима, као што смо и до сада чинили.

 

У циљу разматрања свих ових питања и обостраног упознавања са предлозима и ставовима, још 07.05.2014. године предложили смо да се одржи састанак представника репрезентативних синдиката и пословодства.

 

Синдикат Телекома Србија ће и у будуће у свакој прилици аргументовано износити и бранити своје ставове и борити се за заштиту интереса и очување права запослених.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs