СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

20.11.14.:

ОДРЖАН САСТАНАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

СА ПОСЛОВОДСТВОМ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.

 

 

У току јучерашњег дана одржан је састанак представника репрезентативних синдиката и пословодства на коме су обављени прелиминарни разговори о закључењу новог Колективног уговора Телеком Србија а.д. и Буџету Телеком Србија а.д. за 2015. годину.

 

Пословодство је показало жељу и спремност да што пре почну званични преговори око новог Колективног уговора Телеком Србија а.д. и уколико буду успешни, нови Колективни уговор би требало бити закључен најкасније до 15.12.2014. године.

 

На састанку је председник Синдиката Телекома Србија предао наше предлоге за ублажавање ефеката и последица Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који се, између осталог, примењује и на сва правна лица над којима Република Србија има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања, па самим тим примењује се и на зараде у Телеком Србија а.д..

 

Преговарачки тим репрезентативних синдиката за закључење новог Колективног уговора чини ће председници репрезентативних синдиката и по два представника сваког од репрезентативних синдиката.
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs