СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

27.11.14.:

НЕТАЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИЗНЕТЕ У МАГАЗИНУ "ТАБЛОИД"

 

 

У Магазину Таблоид'' број 18 (324) објављен је текст под насловом: Задњи залогаји режима у коме су наведени подаци о пословању компаније Телеком Србија а.д., са посебним истицањем података који се тичу изнајмљивања пословног простора од стране Друштва.

 

Имајући у виду да је већина запослених у Телеком Србија а.д. упозната са садржином наведеног текста, који између себе прослеђују путем мејла, истичемо следеће:

  1. У тексту је наведено да Телеком Србија а.д. има превелике издатке на име закупа пословног простора, а да све то толеришу чланови Надзорног одбора, међу којима су и председници репрезентативних синдиката. Истичемо да закуп пословног простора није у надлежности Надзорног одбора, већ одлуку о томе доноси Извршни одбор директора. Такође, сви објекти који су наведени у тексту су закупљени претходних година и узети су у дугорочан закуп, који и даље траје, тако да није могуће отказати постојеће закупе без испуњења отказних разлога и плаћања пенала. Председници репрезентативних синдиката су као чланови Надзорног одбора приликом расправа о Буџету Друштва стављали примедбе на велика средства која се издвајају за закуп објеката и тражили од пословодства да покуша да смањи износ закупнине тамо где је то могуће, јер је то једино што као чланови Надзорног одбора можемо да урадимо.

  2. Истовремено у тексту је наведено да акције Телеком Србија а.д. нису уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, што је неистина. Акције свих акционара Телеком Србија а.д. су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности још од 2012. године, дакле и акције грађана, запослених и бивших запослених, а по основу тих акција исплаћена им је дивиденда 2014. године.
    Имајући у виду да су својевремено сви медији обавештавали о упису акција Телеком Србија а.д. у Централни регистар и о исплати дивиденде свим акционарима, сматрамо да је писање Магазина Таблоид последица или крајње неинформисаности и непрофесионалности аутора текста или представља злонамерно изношење неистина.

Као што се може видети наведени текст представља још један напад на Телеком Србија а.д. и репрезентативне синдикате, при чему очекујемо да ће сличних текстова пуних неистина и полуистина бити све више, у покушају да се на овај начин створи лоша слика о Телеком Србија а.д. и синдикатима, како би се нашло оправдање за најављену продају компаније.

 

Једини начин да се одбранимо од неистина и злих намера јесте да будемо сложни у заступању наших интереса и да својим понашањем не доприносимо ширењу нетачних информација наведених у овом и сличним текстовима.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs