СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

28.11.14.:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ СПОРАЗУМУ О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ И АКТИВНОСТИМА СИНДИКАТА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

 

Председници Синдиката Телекома Србија и Јединственог синдиката Телекома Србија и генерални директор Телеком Србија а.д. данас су потписали Споразум о колективном преговарању, којим су формирани преговарачки тимови са задатком да започну поступак преговора о новом Колективном уговору. Споразумом је утврђено да ће се коначна верзија предлога Колективног уговора усагласити најкасније до 16.01.2015. године, како би се Колективни уговор потписао најкасније до 21.01.2015. године и ступио на снагу најкасније 29.01.2015. године.

 

Имајући у виду да према одредбама Закона о изменама и допунама Закона о раду (Службени гласник РС број 75/2014), Колективни уговор Телеком Србија а.д. престаје да важи 29.01.2015. године, основни и најважнији циљ Синдиката Телекома Србија је да се до тог датума изради и закључи нови Колективни уговор. С обзиром да Колективни уговор представља акт чијим се одредбама утврђују права у већем обиму у односу на права утврђена законом, полазна основа нашег преговарачког тима је садашњи Колективни уговор, односно задржавање свих постојећих права и њихово увећање и побољшање, уз неопходне измене ради усклађивања са Законом о раду.

 

Очекујемо да ће преговарачки процес бити тежак, узимајући у обзир мере Владе Републике Србије за смањење трошкова корисника јавних средстава у које спада и Телеком Србија а.д..

 

Уколико преговори буду успешни, нови Колективни уговор би могао да буде закључен још у току децембра месеца, тако да би се Буџетом за 2015. годину утврдиле обавезе Друштва у складу са одредбама новог Колективног уговора.

 

Иако нам је најважнији задатак закључење Колективног уговора, очекујемо почетак преговора о Буџету Телеком Србија а.д. за 2015. годину. На преговорима ћемо тражити да се усвоје и имплементирају у Буџет предлози нашег Синдиката за ублажавање ефеката и последица Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, које је председник Синдиката предао пословодству на састанку одржаном 19.11.2014. године. Поред тога један од наших захтева биће и да се Буџетом предвиде средства за спровођење добровољног одласка запослених у 2015. години, као хуманог начина смањења броја запослених.

 

Подсећамо да смо се више пута представницима Владе Републике Србије обраћали са захтевима да се смањење зарада не примењује на запослене у Телеком Србија а.д. и износили све аргументе у прилог нашег захтева, посебно смо истицали да нисмо буџетски корисници, да смо компанија која успешно послује и пуни републички буџет, да се на тржишту боримо са јаком конкуренцијом, да смо акционарско друштво, а не јавно предузеће, да ће запослени бити дестимулисани и упозоравали да би то била неразумна и неоправдана одлука, јер су задовољни запослени један од најбитнијих фактора успешног пословања. Наш синдикат ће учествовати у свим активностима које Конфедерација слободних синдиката буде спроводила у борби за очување права запослених.

 

Иако су све чињенице говориле у прилог томе да запосленима у Телеком Србија а.д. не треба смањивати зараду, до тога је ипак дошло. Зато смо од пословодства тражили да се запосленима ово смањење надокнади на друге начине које смо предложили.

 

Очекујемо додатни притисак да се Буџетом за 2015. годину предвиде мањи расходи, имајући у виду захтев Владе Републике Србије да се што је могуће већа добит уплати у републички буџет. Сматрамо да константан притисак на Телеком Србија а.д. и стављање у исти кош са јавним предузећима, поред тога што смо акционарско Друштво, које послује са јаком конкуренцијом, може резултирати само падом прихода и вредности компаније. Једино повећањем инвестиција можемо да задржимо и побољшамо нашу позицију на тржишту, а тиме утичемо и на повећање прихода, тако да примена мера штедње (смањење зарада, уплате што веће добити и сл.) неминовно доводи до стагнације и пада прихода. Све ово се спроводи у тренутку када Влада Републике Србије најављује избор приватизационог саветника за продају Телеком Србија а.д. и продају у току 2015. године. Подсећамо да је као један од аргумената за продају наведена немогућност инвестирања Телеком Србија а.д., што не одговара истини, па се поставља питање шта је прави разлог продаје.

 

Синдикат Телекома Србија се противи већинској продаји Телеком Србија а.д., јер је неразумно продавати једну од наших најуспешнијих компанија. Уколико је Влада Републике Србије ипак решена да спроведе своју намеру, наш Синдикат остаје при ставу да је неопходно да се пре било какве продаје компаније, изврши подела постојећим акционарима (држава, грађани, запослени и бивши запослени) 20% акција које је Телеком Србија а.д. купио од ОТЕ-а, и то сразмерно њиховом учешћу у власништву. Након ове поделе држава би била власник 72,5% акција, тако да би могла да задржи контролни стратешки пакет са правом вета у свом власништву (до 30% акција), што би омогућило држави доношење стратешких одлука, контролу инвестиција и развоја предузећа, инвестирање у Србији, смањивање одлива капитала ван Србије на најмању могућу меру, спречавање цепања предузећа на профитабилни и непрофитабилни део, очување стечених права запослених.

 

С обзиром да је све наведено од изузетног значаја за запослене у Телеком Србија а.д., позивамо чланство да у предстојећем периоду активно учествују у борби за очување положаја запослених.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs