СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

26.12.14.:

НАДЗОРНИ ОДБОР ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.
УСВОЈИО БУЏЕТ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Надзорни одбор Телеком Србија а.д. је на седници, која је одржана 25.12.2014. године, усвојио Буџет Телеком Србија а.д. за 2015. годину.

 

Буџетом су у делу трошкова запослених планирана средства намењена за остваривање свих права које су запослени имали у 2014. години, а посебно средства за исплату зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника, средства за решавање стамбених потреба запослених, средства за допунско пензионо осигурање и колективно осигурање, исплату јубиларних награда, солидарну помоћ, новогодишње пакетиће за децу, здравствену рекреацију и рехабилитацију, лекарске прегледе и друго.

 

У 2015. години није планирано повећање зарада, због примене на Телеком Србија а.д. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, с тим да су планирана средства за исплату запосленима по основу пословних резултата компаније, као и у 2014. години. Истовремено, на предлог репрезентативних синдиката Надзорни одбор је дао налог Извршном одбору да средином 2015. године изврши анализу пословања и да се, уколико пословни резултати буду бољи од планираних, приликом израде ребаланса буџета планирају средства за додатну исплату запосленима која би се реализовала крајем 2015. године.

 

Буџетом за 2015. годину планирана су средства за добровољни одлазак из Телеком Србија а.д. за укупно 500 запослених до краја марта 2015. године, чиме је усвојен предлог репрезентативних синдиката. Наиме у претходном периоду смо се више пута обраћали пословодству са захтевом да се одвоје средства за добровољни одлазак запослених, јер сматрамо да је то хуман начин за рационализацију броја запослених и подмлађивање кадрова.

 

Поред наведеног, Буџетом су предвиђена и већа средства за инвестициона улагања у односу 2014. године, а планирано је и повећање укупног прихода компаније.

 

На седници Надзорног одбора разговарали смо и о закључењу новог Колективног уговора, тако да смо добили уверавање од стране чланова Надзорног одбора и Извршног одбора да ће Колективни уговор бити потписан и пре крајњег законом утврђеног рока. У складу са тим очекујемо да се Колективни уговор потпише у најкраћем року, при чему инсистирамо да се задрже постојећа права запослених утврђена садашњим Колективним уговором.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs