СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

РУКОВОДСТВО
СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

 

Мирослав Јоксимовић
СО Београд 1
председник 
Синдиката Телекома „Србија“

 

Ивица Цветановић
СО Ниш
потпредседник Синдиката

Рале Анђелковић
СО Краљево 
Председник ИО

Небојша Вучинић
СО Београд 1 
Потпредседник Синдиката

    

Зоран Вићентић 
СО Београд 2
Генерални секретар

 

Борислав Мандић
СО Нови Сад
председник Скупштине

Јовица Арсић
СО Дирекција Предузећа
Заменик председника ИО

Владимир Радоњић
СО Ужице 
заменик председника Скупштине  

РЕГИЈЕ 

 

Саша Пантић
СО Београд 1
председник Регије Београд

 

Слободанка Каменовић
СО Ниш
председник Регије Југ

 

Бранислав Грандов
СО Крушевац
председник Регије Центар

 

Борислав Петровић
СО Нови Сад
председник Регије Север

 

 
СО Косовска Митровица
председник Регије Косово и Метохија

 

Чланови 
Надзорног одбора Синдиката

Драган Лукић - СО Службе и сектори
Слободан Николић – СО Београд 1
Драган Свитлица – СО Нови Сад
Богдан Илић – СО Ужице
Мирјана Милићевић – СО Ниш

        

Чланови 
Статутарне комисије  

Златибор Јовановић – СО Смедерево
Александар Павловић – СО Београд
Јасна Секулић – СО Сремска Митровица
Зоран Аџић – СО Сателитска Станица Ивањица
Горан Милић – СО Зајечар

       

Чланови Комисије 
Фонда солидарности 

Олга Ојкић - СО Београд 1
Јелена Недељков – СО Кикинда
Зорица Јевремовић – СО Јагодина
Зоран Миладиновић - СО Краљево
Луминица Анкајцан - СО Панчево
Ненад Николић - СО Ниш
Славенка Златановић – СО Врање
        

   Комисија за праћење мобинга
и родну равноправност

Светлана Јосифовић, представник регије Београд
Мирјана Нинић, представник регије Београд
Љубиша Савов, представник регије Центар
Наташа Ломовић, представник регије Север
Предраг Микић, представник регије Југ
        

Секретаријат СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs