СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

РУКОВОДСТВО
СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

 

Мирослав Јоксимовић
СО Београд 1
председник 
Синдиката Телекома „Србија“

 

Ивица Цветановић
СО Ниш
потпредседник Синдиката

Рале Анђелковић
СО Краљево 
Председник ИО

Небојша Вучинић
СО Београд 1 
Потпредседник Синдиката

    

Зоран Вићентић 
СО Београд 2
Генерални секретар

 

Борислав Мандић
СО Нови Сад
председник Скупштине

Јовица Арсић
СО Дирекција Предузећа
Заменик председника ИО

Братислав Грандов
СО Крушевац 
заменик председника Скупштине  

РЕГИЈЕ 

 

Саша Пантић
СО Београд 1
председник Регије Београд

 

Слободанка Каменовић
СО Ниш
председник Регије Југ

 

Милољуб Пантелић
СО Чачак
председник Регије Центар

 

Борислав Мандић
СО Нови Сад
председник Регије Север

 

 
СО Косовска Митровица
председник Регије Косово и Метохија

 

Чланови 
Надзорног одбора Синдиката

Драган Лукић - СО Службе и сектори
Слободан Николић – СО Београд 1
Александар Поповић – СО Нови Сад
Богдан Илић – СО Ужице
Мирјана Милићевић – СО Ниш

        

Чланови 
Статутарне комисије  

Радина Томановић – СО Дирекција предузећа
Нина Радивојевић – СО Дирекција предузећа
Ненад Маријанац – СО Сремска Митровица
Зоран Аџић – СО Сателитска Станица Ивањица
Горан Милић – СО Зајечар

       

Чланови Комисије 
Фонда солидарности 

Олга Ојкић - СО Београд 1
Јелена Недељков – СО Кикинда
Зорица Јевремовић – СО Јагодина
Зоран Миладиновић - СО Краљево
Маја Мрдаковић Тодосијевић - СО Ниш
Славенка Златановић – СО Врање
        

 
 Комисија за праћење мобинга и родну равноправност

Светлана Јосифовић, представник регије Београд
Мирјана Нинић, представник регије Београд
Мирослав Јурић, представник регије Север
Милован Васић, представник регије Центар
Предраг Микић, представник регије Југ
        

Секретаријат СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs