СО "ТЕЛУС", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

16.03.17.:

 

НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
 

Погледајте нови Колективни уговор за ТЕЛУС који важи од 14.03.2017. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs