СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

22.09.17.:

 

В А Ж Н О   С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Због информација које се шире по Телеком Србија а.д. мејловима и разним саопштењима, порукама и слично, дужни смо да чланству Синдиката Телекома Србија, а и свим осталим запосленима који су оправдано узнемирени, појаснимо наше ставове у вези вести о усвајању нове организације Телеком Србија а.д. и о плановима пословодства и већинског власника Телеком Србија а.д. државе Србије да рационализује и оптимизује број запослених у Предузећу ради бољег и ефикаснијег функционисања Предузећа, које у новим тржишним условима и у јакој конкуренцији (СББ, Теленор, ВИП и остали) жели да очува приход и добит. Да задржи своју тржишну позицију.

 

Презентација и нова организација рађени су у сарадњи са реномираном консултантском кућом Boston Consulting Group, која је анализирала рад компаније по налогу пословодства. Ради истине Синдикат Телекома Србија даје ово саопштење.

 

Састанак представника врха Синдиката Телекома Србија на челу са председником Мирославом Јоксимовићем са представницима пословодства, коме су присуствовали генерални директор Предраг Ћулибрк, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, директор Сектора за планирање и администрацију људских ресурса Тамара Вукмировић, Томислав Чорак и Melani Seier Larsen из Boston Consulting Group одржан је дана 19.09.2017. године у просторијама Синдиката Телекома Србија. На том састанку одржана је презентација нове организације Телеком Србија а.д. и представљен је план рационализације запослених у Телеком Србија а.д..

 

Организацију Предузећа доносе извршни директори Телеком Србија а.д. без ичије сагласности, дакле без потребе да прибаве сагласност и мишљење синдиката. Ипак трудимо се да представници пословодства и консултантске куће чују и уваже наше мишљење и евентуално отклоне недостатке на које смо указали.

 

Што се тиче рационализације запослених неопходно је и мишљење синдиката, као што је неопходна и сарадња свих страна да би се донеле исправне одлуке, да не угрозимо даље функционисање Предузећа и да се не огрешимо о запослене.

 

Бројеви, које су нам изнели представници Boston Consulting Group на презентацији, су према нашем мишљењу забрињавајући, мада укупан број запослених који према њиховом мишљењу треба да буде обухваћен рационализацијом укључује стално запослене, екстерно запослене, раднике ван радног односа, запослене у агенцији за запошљавање Секвестер и ангажоване преко других агенција и омладинских задруга. Дакле, укупан број обухвата све радно ангажоване по било ком основу.

 

Преговори са репрезентативним синдикатима још заправо нису ни почели. Тек смо на почетку. О броју запослених који могу бити вишак, о отпремнинама, могућем аутсорсингу и осталим методама, које је предложила консултантска кућа, а које је прихватило пословодство, репрезентативни синдикати ће преговарати уз услове које ћемо поставити да би се максимално заштитио положај свих запослених, а да би и Предузеће ефикасно функционисало и да би задржало свој доминантни положај на тржишту телекомуникација.

 

Сматрамо да постоји велики простор за разговоре, да би дошли на оптималан број запослених који заиста представља вишак у Предузећу и да ти запослени добију задовољавајуће отпремнине, које ће им обезбедити спокојну будућност за труд који су уложили у јачање и раст компаније.

 

Док не дођемо до усаглашавања ставова са пословодством и можда са већинским власником државом Србијом, ми нећемо лицитирати са бројем запослених који ће бити вишак, јер је Синдикату Телекома Србија првенствено дужност да штити радна места својих чланова и осталих запослених, а не да учествује у давању отказа.

 

Сваки број који говори о вишку запослених нам је превелики и потрудићемо се због тога да што мање запослених буде обухваћен мерама рационализације.

 

Ако неко због објективних околности и нових услова пословања и борбе за тржиште мора да напусти Предузеће треба да оде достојанствено и да буде задовољан. Радићемо на томе.

 

Позивамо све запослене да својим поступцима, ширењем разних информација, дезинформација, полуистина или неистина путем мејлова, смс-а или писаним путем на други начин, не руше преговарачку позицију репрезентативних синдиката и унапред проглашавају све што су начули за готову ствар. То се односи појединачно на сваког запосленог, а нарочито на наше чланове, као и на разна удружења и синдикате, па чак и на функционере нашег синдиката да иако то до сада нису радили, не чине то ни у будуће.

 

Оваквим поступцима не доприносе, чак и отежавају положај свих запослених и пре него што се овај процес заврши.

 

О свему што се на даље буде дешавало, а следеће је почетак преговора пословодства и репрезентативних синдиката, обавештаваћемо вас благовремено и тачно.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs