СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

03.05.18.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Предузеће за трговину и услуге "AVACO" д.о.о. Београд омогућава члановима Синдиката следеће погодности из области свог пословања, у складу са достављеном понудом, и то:

  • куповину половних возила из своје продајне понуде уз учешће у висини 30% цене возила са могућношћу плаћана остатка цене у 15 (петнаест) месечних рата без камате путем административне забране или уплатом у просторијама "AVACO" д.о.о.. За све време отплате, возило мора бити каско осигурано. За свако купљено возило AVACO је дужан да да писану гаранцију на годину дана или 15000 пређених километара на мотор и мењач. Возило се испоручује купцу након уплате учешћа, а након отплате цене у целости преноси се у власништво купца.

  • попуст у висини 10% до 15% у односу на званичне цене са сајта на rent a car услуге у периоду од 15. септембра до 15. јуна.

  • пружање услуга комплетне регистрације свих врста возила по цени од 1.500,00 динара са ПДВ-ом са укљученим бесплатним прегледом.

  • пружање услуга трансфера путника - превоз путника путничким комби возилима капацитета 8+1 особа. За превоз на територији Републике Србије за минимум 250 км дневно цена је 0,45 евра по пређеном километру са укљученим ПДВ-ом. Чекање возача дуже од 1 сата износи 4 евра по сату. За превоз ван територије Републике Србије даје се посебна понуда за сваки превоз у зависности од трошкова.

Понуда

Слике возила наведених у примеру:

 

 

 

 

 

 

 

   

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs