СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

12.06.18.:

 

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
-ДОНЕТА ОДЛУКА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ-

 

Скупштина акционара Телеком Србија а.д. јена 53. редовној седници, дана 11.06.2018. године, донела одлуку о расподели добити Телеком Србија а.д. по Финансијским извештајима Телеком Србија а.д. за 2017. годину.

Истом одлуком одобрена је исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у бруто износу од 10,1533 динара по акцији. Право на дивиденду имају сви акционари Телеком Србија а. д. Београд - лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција Телеком Србија а. д. Београд на дан 1.6.2018. године (Дандивиденде).

Извршни одбор Друштва ће одредити дан почетка и поступак исплате дивиденде акционарима и утврдити текстове обавештења акционарима у вези са исплатом дивиденде.

Обавештење о исплати дивиденде можете преузети овде.

Oдлука о расподели добити Телеком Србија а.д. доступна је овде.

Све усвојене одлуке са седнице Скупштине доступне су овде.
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs