СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

20.05.19.:

 

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА
 

Седница Скупштине Синдиката Телекома Србија одржана је 17.05.2019. године у Београду у хотелу М. Седници су присуствовали чланови Скупштине, чланови комисија и органа Синдиката, као и бројни гости, међу којима су били извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, помоћник генералног директора Милан Алексијевић, секретар Друштва Александар Радовановић, директор Сектора за нормативу, интерне односе и организацију Дејан Павловић, директор Сектора за радне односе Горан Гњидић, директор интерне ревизије Мира Стевановић, директор Сектора за корпоративну безбедност Дејан Николић и остали гости.

После отварања Скупштине делегатима су се обратили извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић и председник Синдиката Телекома Србија Мирослав Јоксимовић. Присутне је поздравио и претходни председник Извршног одбора Братислав Антанасковић, који је био гост синдиката.

У оквиру радног дела Скупштине председник Синдиката Мирослав Јоксимовић поднео је Извештај о раду Синдиката у 2018. години и план и програм рада у 2019. години, који су усвојени од стране чланова Скупштине. Скупштина је усвојила и извештаје Надзорног одбора Синдиката и Комисије фонда солидарности.

Скупштина је потврдила избор и именовање носиоца функција, који је именовао Извршни одбор, а који су ступили на дужност 01.02.2019. године, и то: за потпредседника синдиката именован је Небојша Вучинић, за председника Скупштине изабран је Борислав Мандић, за заменика председника Скупштине изабран је Братислав Грандов.

Замењена су и два члана Комисије фонда солидарности, па су именовани Луминица Анкајцан и Славиша Поповић, уместо Снежане Ристић и Маје Мрдаковић-Тодосијевић.

На седници Скупштине делегати су усвојили измене и допуне Правилника фонда солидарности, којима је максимални износ солидарне помоћи ограничен на 2 (две) просечне зараде у Телеком Србија а.д. Дата је и препорука Извршном одбору за измену Упутства фонда солидарности.

 

Погледајте видео запис изјаве председника Синдиката Телекома "Србија", Јоксимовић Мирослава:

 

 

Погледајте фотографије:

 

 

 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs