СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

19.06.19.:

 

ОДРЖАН ИЗВРШНИ ОДБОР ЕУРОФЕДОПА
 

Извршни одбор Еурофедопа, европске синдикалне централе запослених у јавном сектору, одржан је 13.06.2019. године у Братислави, Словачка.

 

На дневном реду седнице је било усвaјење финансијских извештаја и планова, разматрање спроведених активности у претходном периоду и договор око планирања активности у 2019. и 2020. години, затим социјални дијалог, као и извештај о сарадњи са међународним организацијама (CESI, EZA, WOW) и план сарадње у нарeдном периоду.

 

На седници се разговарало о новом програму социјалне заштите и социјалних права на нивоу Европе, који су најавили француски представници.

 

Овом приликом је одржан и семинар на тему безбедности и здравља на раду, на коме су посебно обрађене теме безбедности и здравља на раду у оквиру контекста старења радне снаге, затим значај управљања стресом на радном месту, као и утицај нових облика рада и нових технологија на здравље запослених. Имајући у виду да је ово област која је предмет многих студија на нивоу Европске уније, учесници су разменили искуства и сложили се да је добро здравље запослених од значаја и за послодавце и да треба да буде једна од кључних тема социјалног дијалога.

 

Погледајте фотографије:

 

 

 

  

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs