СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

19.09.19.:

 

САСТАНАК СА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ЗА ТЕХНИКУ
 

Извршни директор за технику г. Филип Банковић одржао је дана 10.09.2019. године састанак са председницима репрезентативних синдиката Мирославом Јоксимовићем и Марином Здравковић.

 

На састанку су председници репрезентативних синдиката информисани о стању у Дирекцији за технику и плановима за будући период.

 

Председник Синдиката Телекома Србија Мирослав Јоксимовић је истакао да се у претходном периоду показало да нема довољно запослених и да број оних који треба да напусти Друштво по условима за добровољни одлазак треба да се смањи са 800 на највише 400.

 

На састанку се разговарало и о реализацији пројекта инсталација код корисника (ИКК), где је Мирослав Јоксимовић навео да тај пројекат није спроведен на добар начин, да запослени не могу да издрже тај темпо рада, јер због рада викендом на дане одмора долази до умора што угрожава и здравље запослених. Ово ће довести и до пада прихода у Друштву јер запослени не могу константно у дужем периоду да раде досадашњим темпом. Показатељ за овакав наш став је да је на пример у априлу месецу био рекордан број интервенција и инсталација код корисника, али онда су у јуну и јулу месецу били три пута слабији резултати, што иде у прилог томе да су запослени преморени, јер сезона годишњих одмора није могла у тој мери да утиче на резултате. Због повећаног обима посла (убрзано се уводи оптика, имамо више услуга, тиме се повећава и број сметњи и др.) наш став је да не треба много запослених да оде из Друштва у другом конкурсу за добровољни одлазак.

 

Посебно је инсистирао на томе да морају да се повећају зараде, да су запослени незадовољни и демотивисани за рад. По овом питању смо послали пословодству заједнички захтев са другим репрезентативним синдикатом, којим смо тражили значајно повећање зарада. Истакао је да је само од умањења зарада од 10% Телеком Србија а.д. у буџет државе уплатио значајна средства у последњих 5 година.

 

Причало се и о повећању трошкова у комплетном систему Телеком Србија, а Мирослав Јоксимовић је навео да ми подржавамо инвестиције, јер боље да се ширимо и инвестирамо, него да нас држава прода, али нисмо ни за прекомерне инвестиције због којих не бисмо имали довољно средстава за редовне процесе.

 

Извршни директор нас је информисао о примени система за праћење радног учинка техничара - Workforce menagment (WFM). Пословодство има намеру да уз помоћ овог система побољша ефикасност запослених и омогући објективно награђивање техничара. Навели смо да је цео пројекат урађен без обавештавања синдиката и да треба да учествујемо у изради норматива за оцену радног учинка.

 

Овај састанак је заказао извршни директор Филип Банковић као заједнички састанак са оба репрезентативна синдиката и на састанак су позвани само председник Синдиката Телекома Србија Мирослав Јоксимовић и председница Јединственог синдиката Телекома Србија Марина Здравковић. Састанак је требало да буде информативног карактера и не може се назвати званичним састанком, јер је извршни директор желео да обавести председнике репрезентативних синдиката о плановима које жели да спроведе у наредном периоду. Састанку је присуствовао и секретар Јединственог синдиката Телекома Србија Горан Мијајловић, а Мирослав Јоксимовић није имао ништа против тога да и он присуствује, иако су позвани само председници.

 

На крају састанка Мирослав Јоксимовић је изашао, због малог неслагања са појединим учесницима око броја запослених који треба да оду по другом конкурсу за добровољни одлазак. По овом питању Мирослав Јоксимовић упорно инсистира да се тај број смањи макар на половину, будући да је већ уочено у већини пословних процеса, нарочито у техници, да недостаје одређени број запослених за несметано обављање посла. Због тога треба смањити преостали број предвиђених да оду по добровољном одласку, у складу са Споразумом, на највише 400 запослених и то треба да буде крај спровођења Споразума, јер не треба више нико да иде. Такође и могући outsourcing се мора завршити на крају првог квартала 2020. године. Имајући у виду да је ово био информативни састанак, а дошло је до неслагања, да не би почела расправа пред пословодством, Мирослав Јоксимовић се при крају састанка поздравио са свима и изашао из кабинета извршног директора.

 

Дугогодишњи обичај оба репрезентативна синдиката је да кад имамо заједнички састанак углавном дајемо заједничко саопштење са састанка или ако су саопштења одвојена онда се обавезно наведу сви учесници, што овог пута није био случај. Читајући вест са сајта Јединственог синдиката Телекома Србија запослени су могли доћи до закључка да Синдикат Телекома Србија није ни учествовао на том састанку или да не брине о својим члановима и осталим запосленима и да није активан у решавању њихови проблема. Да ову заблуду не би доживели као истину принуђени смо да и ми дамо наше званично саопштење, иако до сада нисмо имали обичај да дајемо саопштења за састанке чисто информативног карактера када званични преговори са пословодством око многобројних проблема и тема нису званично ни отворени, јер смо тек на почетку процеса преговарања и није урађен никакав значајан позитиван помак у овом тренутку.

 

Почеће ускоро званични преговори о Буџету за 2020. годину, о чему ћемо вас редовно обавештавати, посебно о којим питањима преговарамо и шта смо постигли за запослене и побољшање пословног успеха Друштва.

   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs