СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

24.08.20.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине робе из свог продајног асортимана "БЕОГУМА" д.о.о. на одложено плаћање у до 3 (три) једнаке месечне рате без камате и без учешћа, према ценама из важећег ценовника, у зависности од врсте робе и тренутне понуде, путем административне забране.

Право на куповину на рате имају сви запослени на неодређено време уз оверену и потписану потврду о запослењу и административну забрану, у оквиру своје кредитне способности, с тим да кредитни износ не може бити мањи од 3.000,00 динара.

 

Детаљније можете погледати на сајту Беогуме https://www.beoguma.com/ 

 

Административна забрана

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs