СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

13.02.20.:

 

САСТАНАК СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА И

УДРУЖЕЊА МОНТЕРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ СРБИЈЕ

 

Представници Синдиката Телекома Србија и Удружења монтера за телекомуникациону мрежу Србије одржали су састанак 04.02.2020. године у просторијама синдиката.

 

Из Синдиката Телекома Србија састанку су присуствовали председник Мирослав Јоксимовић, председник Извршног одбора Рале Анђелковић, потпредседник Небојша Вучинић, председник Регије Београд Саша Пантић и генерални секретар Зоран Вићентић. Представници Удружења монтера за телекомуникациону мрежу Србије су били председник Сашо Цветковски, председник Управног одбора Вишеслав Стевановић, председник Регије Београд Момир Здравковић, председник Регије Нови Сад Радивој Митић, генерални секретар Драган Гавриловић.

 

На састанку су разматрана питања у вези ситуације у Телеком Србија а.д. и на тржишту телекомуникација уопште и положаја запослених, са посебним нагласком на положај и проблеме са којима се суочавају запослени у Дирекцији за технику, Сектору за мрежне операције и Приступну мрежу.

 

Представници нашег Синдиката су обавестили представнике Удружења о активностима синдиката у вези процењивања радне успешности запослених у Сектору за мрежне операције и Приступну мрежу и начина вредновања радног учинка. У циљу објективнијег оцењивања запослених, имајући у виду специфичност сваке техничке интервенције, наш Синдикат је упутио примедбе Дирекцији за технику и одржан је састанак на коме су разматрани начини за побољшање оцењивања и мерења радне успешности.

 

Представници Удружења су упознали представнике Синдиката са ставом Удружења о систему за праћење радног учинка техничара - Workforce menagment (WFM) и уопште оцењивању запослених у Дирекцији за технику и истовремено су изнели проблеме са којима се суочавају ови запослени приликом обављања послова.

 

Имајући у виду да је представник Синдиката Телекома Србија био председавајући Одбора за безбедност и здравља на раду Телеком Србија и да након престанка његове функције у Синдикату, дошло до прекида рада Одбора, договорено је да Синдикат упути иницијативу за формирање Одбора за безбедност и здравља на раду.

 

На састанку је договорено да ће се наставити разговори са Дирекцијом за технику, у циљу унапређења система вредновања рада и оцењивања радне успешности, као и других питања која се односе на побољшање положаја и олакшавања обављања свакодневних радних задатака запослених у Сектору за мрежне операције и Приступну мрежу.

 

Такође, договорено је да ће Синдикат Телекома Србија и Удружење монтера за телекомуникациону мрежу Србије, као и до сада и убудуће сарађивати и размењивати мишљења по свим питањима од значаја за запослене у Сектору за мрежне операције и Приступну мрежу.

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs