СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

08.04.20.:

 

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДРУШТВА

 

Обавештавамо запослене да су генерални директор Друштва и председници Јединственог Синдиката Телекома Србије и Синдиката Телекома "Србија", у својству овлашћених представника репрезентативних синдиката, дана 8.4.2020. године, закључили Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора "Телеком Србија" а.д.

 

На основу Закључка Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 50/2020), изменом и допуном Колективног уговора "Телеком Србија" а.д. у целини је прихваћена дата препорука послодавцима којом се запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести (COVID-19) или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена та болест или наложена мера изолације или самоизолације, утврђује право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

 

Због оправданих околности у условима ванредног стања, предвиђено је да наведена измена ступи на снагу даном објављивања у "Службеном листу Телеком Србија" и примењује се до престанка важења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 29/2020).

    

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs