СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

08.07.20.:

 

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДРУШТВА

 

Обавештавамо запослене да су генерални директор Друштва и председници Јединственог Синдиката Телекома Србије и Синдиката Телекома Србија, у својству овлашћених представника репрезентативних синдиката, дана 8.7.2020. године, закључили Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора Телеком Србија а.д.

 

Изменом и допуном Колективног уговора Телеком Србија а.д. предвиђено је да свим запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести (COVID-19) или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена та болест или наложена мера изолације или самоизолације, припада право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

 

Због оправданих околности у условима погоршане епидемиолошке ситуације, предвиђено је да Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора Телеком Србија а.д. ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Телеком Србија и примењује се на све случајеве привремене спречености за рад по наведеном основу, који су започети закључно до датума престанка важења Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 (Сл. гласник РС, број 37/2020).    

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs