СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

10.07.20.:

 

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ РАСПОРЕДА РАДНОГ ВРЕМЕНА У ПОСЛОВНИЦАМА

 

Обавештавамо запослене да је у циљу реализације мера надлежних државних органа за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, извршни директор за људске ресурсе донео Одлуку број 208440/1-2020 од 10.7.2020. године о измени распореда радног времена у Дирекцији за приватне кориснике.

 

Наведеном одлуком је предвиђена измена распореда радног времена за запослене/ангажоване у Пословницама, које се налазе у тржним центрима и затвореним трговинским објектима на територији Града Београда, тако да се радно време у сменама које се завршавају у 21:30, 22:00 и 22:30 часова, завршава у 21:00 час.

 

Дирекција за људске ресурсе

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs