СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

29.09.09.:

ПОТПИСАН АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ТЕЛУСа.д.

 

У петак, 25.09.2009. године, овлашћени представници репрезентативних синдиката и в.д. директор Привредног друштва Телуса.д. потписали су Анекс I Колективног уговора Привредног друштва Телуса.д., којим су прецизиране одредбе Колективног уговора које се односе на вишак запослених и којим се утврђује минимум права запослених у случају вишка запослених због технолошких, економских и организационих промена, као и у случају промене власништва над капиталом Друштва, а која представљају полазне основе социјалног програма који ће бити понуђен запосленима у случају приватизације.

 

 


 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs