СО ТЕЛУС СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

02.11.12.:

ОДРЖАНИ ЗБОРОВИ У ТЦ НОВИ САД, СУБОТИЦА И ЗРЕЊАНИН

 

Председник СО Телус Синдиката Телекома Србија Славољуб Тодоровић и потпредседник СО Телус Слободан Николић обишли су чланове синдиката запослене у Телус а.д. ТЦ Нови Сад, Суботица и Зрењанин и одржали зборове.

 

На зборовима су разматрана питања од значаја за запослене и пословање Телус а.д., посебно везана за статус Телус а,д., његово пословање у будућности и положај запослених. Чланови нашег синдиката упознали су председника и потпредседника СО Телус са проблемима са којима се суочавају при обављању свакодневних радних задатака због недостатка службене одеће и обуће и средстава за рад и истакли су незадовољство зарадама.

 

Председник и потпредседник СО Телус информисали су чланове Синдиката о стању у коме се налази Телус а.д. и његовом положају на тржишту у односу на конкуренцију. Упознали су чланове синдиката са планираним активностима синдиката за наредни период, као и да ће у преговорима о Буџету за 2013. годину пословодству изнети захтеве везане за повећање зараде запослених. Узимајући у обзир значај одеће, обуће и средстава за рад у свакодневном обављању послова предузеће се активности за решавање овог проблема до краја текуће године.
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs