СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

18.06.14.:


ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Висока пословна школа струковних студија Проф. Др радомир Бојковић, Крушевац омогућава члановима Синдиката и члановима њихових ужих породица школовање/студирање на основним струковним студијама и сецијалистичким струковним студијама по цени годишње школарине у износу од 750,00 евра (седамстопедесетевра) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и плаћање школарине на 12 (дванаест) месечних рата без камате путем административне забране. У цену годишње школарине урачунати су и уџбеници и литература потребна за полагање испита, као и полагање испита у испитним роковима.

 

Дозвола за рад

 

Детаљније на сајту www.indmanager.edu.rs 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs