СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

13.10.18.:

Погодност за чланове

 


 

Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду, ул. Митрополита Петра бр.8, омогућава члановима Синдиката и члановима њихових ужих породица школовање/студирање на основним академским студијама по цени годишње школарине у износу од 1.170,00 евра и на мастер академским студијама по цени годишње школарине у износу од 1.470,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и плаћање школарине на 12 (дванаест) месечних рата без камате путем административне забране. У цену годишње школарине урачунати су и уџбеници и литература потребна за полагање испита, као и полагање испита у испитним роковима.

 

Детаљније на сајту www.vspep.edu.rs

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs