СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

09.09.20.:

 

ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине робе у „INTERSPORT S“ на 9 (девет) месечних рата без камате по важећим ценама.

 

Административна забрана

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs