ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 06/2023


 

сре, 21.06.22.

 

 У јуну одобренe 42 позајмице
 

  По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јуну месецу одобрене су 42 позајмице.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јула.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- 10805, 10865, 10875, 10876, 10877, 10878, 10880, 10881, 10882, 10883, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10891, 10892, 10893, 10894, 10895, 10896, 10897, 10898, 10899, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 10917, 10918, 10919, 10922.