ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

21.02.2024.

Обавештење: ПОВЕЋАН МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОЗАЈМИЦЕ

Управни одбор Фонда Запослених "Србија" - фондација је донео одлуку да повећа максимални износ бескаматних позајмица на 30.000 динара почев од исплате позајмице за март месец 2024. године.

Позајмица се враћа у 5 једнаких месечних рата.

22.05.2023.

Обавештење

Почев од исплате позајмице у мају месецу 2023. године неће се више умањивати исплаћени износ позајмице за прилог који члан даје Фонду (400 динара).

ИНФОРМАЦИЈЕ

Фонд запослених "Србија" - фондација основан је у циљу унапређења стандарда запослених, социјалне заштите, помоћи при образовању, стимулисања стваралаштва, помоћи у поступку транзиције и приватизације као и других видова помоћи запосленима и остварења других друштвено корисних циљева.

Позајмице члановима Фонда

Члановима Синдиката Телекома "Србија" који постану чланови Фонда пружена је могућност добијања БЕСКАМАТНИХ ПОЗАЈМИЦА у максималном износу од 30.000 динара и минималном износу од 10.000 динара.

Износ позајмице одобрава се у односу на кредитну способност потражиоца. Исплата ће се вршити једном месечно сваког месеца у периоду од 15-ог до 20-ог у месецу, а у изузетним случајевима најкасније до 1-ог у месецу.

Повраћај средстава врши се у 5 једнаких месечних рата. Рата доспева 15-ог у месецу.

НАПОМЕНА: Почев од исплате позајмице у мају месецу 2023. године неће се више умањивати исплаћени износ позајмице за прилог који члан даје Фонду (400 динара).

Да бисте конкурисали за позајмицу неопходно је да попуните ON-LINE пријаву » и у Секретаријат синдиката најкасније до 10-тог у месецу доставите неопходну документацију. Непотпуне пријаве биће одбијене.


Активности Фонда

  • помоћ запосленима у поступку транзиције и приватизације;
  • кредитирање социјално угрожених;
  • пружање помоћи у раду здравствених и социјалних установа, посебно установа за децу без родитељског старања и децу са посебним потребама;
  • учешће у финансирању спортских, културних, уметничких и других друштвено корисних манифестација;
  • помоћ у раду спортских и културно-уметничких друштава и улагање у њихов развој.

Како се постаје члан Фонда

Да бисте постали члан Фонда неопходно је да попуните приступницу.

Члан даје прилог фонду у виду чланарине који износи 400,00 динара.

Неопходна документација

Приликом потврде ON-LINE уноса неопходних података добићете редни број Ваше пријаве. Позајмице ће се одобравати на основу редоследа пријаве.

Информација о одобрним позајмицама - по редном броју, сваког месеца биће објављена на сајту синдиката, на овим страницама (Погодности/Фонд запослених "Србија" - фондација).

Напомена: Запослени који немају приступ интернету могу се обратити синдикалним представницима или Секретаријату синдиката.