ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Чланови синдиката, запослени на неодређено време, имају могућност да искористе право на субвенцију свих пакет аранжмана туристичке агенције "Fibula" у оквиру њихове редовне понуде, који се односе на период од 01.05.2024. до 31.10.2024. године, а објављени су на званичном сајту агенције www.fibula.rs www.fibula.rs

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Fibula" Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана ставља ће се административна забрана до 15.03.2025. године.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.03.2025.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Напомена: За плаћање аранжмана на рате износ појединачних рата се обрачунава по средњем курсу евра НБС на дан обрачуна зараде.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Fibula"):
- за раднике Телекома » и
- за раднике Телуса » и
- за раднике IKP sistem »