ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2023

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију за аранжмане туристичке агенције "Grand tours" из понудe агеције "Лето 2023" у Грчкој на дестинацијама Hanioti, Pefkohori, Vrasna Paralia, Olimpic Beach, Paralia, Leptokaria, Agia Triada, острво Evia-Edipsos, наведене аранжмане погледајте на сајту www.grandtours.rs

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Grand tours" у Грчкој (Hanioti, Pefkohori, Vrasna Paralia, Olimpic Beach, Paralia, Leptokaria, Agia Triada, острво Evia-Edipsos) са поласцима од 19.06.2023. до 30.08.2023. године, Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

За туристичке аранжмане агенције "Grand tours" у Грчкој (Hanioti, Pefkohori, Vrasna Paralia, Olimpic Beach, Paralia, Leptokaria, Agia Triada, острво Evia-Edipsos) са поласцима пре 19.06.2023. и после 30.08.2023. године, Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 5.000,00 динара по сваком пријављеном члану нашег синдиката и попуст у висини од 15% цене аранжмана.

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана ставља ће се административна забрана до 15.03.2024. године.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.03.2024.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Grand tours"):
- за раднике Телекома »,
- за раднике Телуса » и
- за раднике Sequester employment »

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ

Туристичка агенција "Grand tours" одобрава члановима Синдиката и попуст у висини од 10% за смештај са или без исхране у хотелу "Grand" у Крупњу и одложено плаћање у највише 6 (шест) једнаких месечних рата у зависности од дужине боравка, с тим да чланови синдиката немају право на субвенцију Синдиката за боравак у хотелу "Grand" у Крупњу.