ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

РАНИЈЕ ОДЛУКЕ


Одлуке из текуће, 2024. године, месец: 01

2023. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2022. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2021. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2020. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2019. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2018. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2017. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2016. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2015. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2014. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2013. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2012. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2011. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2009. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2005. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2004. година, месец: 09, 10, 11, 12

Напомена: документи су типа pdf, xls или txt.