насловна | вест:


22.03.2022.

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА
"

 

 

 

  Седница Скупштине Синдиката Телекома "Србија" одржана је 10.03.2022. године у Врању. Седници су присуствовали чланови Скупштине, чланови комисија и органа Синдиката, као и бројни гости, међу којима су били генерални директор Владимир Лучић, извршни директор за технику Ђорђе Маровић, извршни директор за финансије Марија Спасић, извршни директор за продају Катарина Суботић, извршни директор за ИТ подршку и ТЦ сервисе Никола Матовић, директор Сектора за нормативу, интерне односе и организацију Дејан Павловић, шеф Службе за интерне односе Иван Исаковић, координатор за технику Ниш Звонко Милошевић, шеф Службе за мрежне операције Врање Тома Димитријевић и остали гости.

После отварања Скупштине делегатима су се обратили генерални директор Владимир Лучић и председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић.

У оквиру радног дела Скупштине председник Синдиката Мирослав Јоксимовић поднео је Извештај о раду Синдиката у 2021. години и план и програм рада у 2022. години, који су усвојени од стране чланова Скупштине. Скупштина је усвојила и извештаје Надзорног одбора Синдиката и Комисије фонда солидарности.

Скупштина је именовала Александра Бабовића за потпредседника синдиката.

На седници Скупштине делегати су усвојили измене и допуне Правилника фонда солидарности, којима је максимални износ солидарне помоћи ограничен на 1 (једну) просечну зараду у "Телеком Србија" а.д. Дата је и препорука Извршном одбору за измену Упутства фонда солидарности и усклађивање износа помоћи.

Погледајте фотографије: