СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА


РУКОВОДСТВО СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

 
Мирослав Јоксимовић
СО Београд 1
председник Синдиката
 
Ивица Цветановић
СО Ниш
потпредседник Синдиката
Рале Анђелковић
СО Краљево
председник ИО
Небојша Вучинић
СО Београд 1
потпредседник Синдиката
Дарко Дујмовић
СО Београд 1
потпредседник Синдиката
Зоран Вићентић
СО Београд 2
генерални секретар
Александар Бабовић
СО Дирекција Предузећа
потпредседник Синдиката
Горан Ристић
СО Врање
потпредседник Синдиката
Борислав Мандић
СО Нови Сад
председник Скупштине
Јовица Арсић
СО Дирекција Предузећа
заменик председника ИО
 
Владимир Радоњић
СО Ужице
заменик председника Скупштине
 

 
РЕГИЈЕ

Борислав Петровић
СО Нови Сад
председник Регије Север
Саша Пантић
СО Београд 1
председник Регије Београд
Бранислав Грандов
СО Крушевац
председник Регије Центар
Слободанка Каменовић
СО Ниш
председник Регије Југ
 
 
 
председник Регије Косово и Метохија

 
ОРГАНИ СИНДИКАТА

Надзорни одбор
Синдиката
Драган Лукић - СО Службе и сектори
Слободан Николић – СО Београд 1
Драган Свитлица – СО Нови Сад
Богдан Илић – СО Ужице
Мирјана Милићевић – СО Ниш
 
Статутарна
комисија
Златибор Јовановић – СО Смедерево
Александар Павловић – СО Београд
Јасна Секулић – СО Сремска Митровица
Зоран Аџић – СО Сателитска Станица Ивањица
Горан Милић – СО Зајечар
Фонд
солидарности
Весна Ранковић - СО Београд 1
Јелена Недељков – СО Кикинда
Зорица Јевремовић – СО Јагодина
Зоран Миладиновић - СО Краљево
Луминица Анкајцан - СО Панчево
Ненад Николић - СО Ниш
Славенка Златановић – СО Врање
 
Комисија за праћење мобинга и родну равноправност
Светлана Јосифовић, регија Београд
Мирјана Нинић, регија Београд
Љубиша Савов, регија Центар
Наташа Ломовић, регија Север
Предраг Микић, регија Југ