ПОГОДНОСТИ

ДОДАТНО/ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИОНО ОСИГУРАЊЕ


Информације » (доступно само са интранета). Провера стања: Дунав » или Delta Generalli »03.10.2011.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Истовремено са информацијом о добровољним пензијским фондовима коју смо поставили на сајт синдиката 08.08.2011.године покренули смо иницијативу код послодавца да се запосленима омогући индивидуална уплата у Добровољни пензијски фонд путем административне забране и коришћење предвиђених пореских олакшица предвиђених за ту врсту уплате. На основу информације добијене из Дирекције за економске послове обавештавамо запослене да ће ова могућност бити доступна од зараде за Септембар месец 2011. године.


08.08.2011.
ИНФОРМАЦИЈА О ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА

С обзиром да је било доста питања везаних за измене и допуне Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима представници Синдиката Телекома „Србија“ су обавили разговоре са представницима Делта Генерали Добровољним Пензијским Фондом и Дунав Добровољним Пензијским Фондом како би појаснили недоумице везане за измене и допуне Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима. У циљу обавештавања запослених исти су нам доставили дописе којим нас обавештавају о наведеним изменама.

 


17.02.2009.
ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Обавештавамо запослене који још увек нису добили обавештење о свом корисничком имену и шифри од стране ДЗУ "Дунав" и ДЗУ "Делта Генерали" да додатне информација по овом питању могу видети на следећој адреси


29.01.2009.
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДОБРИЛА БУЏЕТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2009. ГОДИНУ

На седници Владе Републике Србије одржаној у току данашњег дана дата је сагласност на Буџет Предузећа за 2009. годину, који је усклађен са потписаним Споразумом репрезентативних синдиката и пословодства везано за материјални положај запослених у 2009.години. Одобрени Буџет је резултат дуготрајних и тешких преговора и представља у најмању руку очување материјалног положаја запослених у 2009. години, која ће бити тешка година због финансијске кризе и рестриктивне политике Владе Републике Србије по питању зарада.

Подсећамо да је Буџетом Предузећа за 2009. годину предвиђено следеће:

  • Повећање основних зарада у висини од 8% почев од зараде за јануар месец 2009. године;
  • Исплата учешћа у добити запосленима у висини од 1,5 просечне бруто зараде запосленог најкасније до 15. августа 2009. године;
  • Уплата додатног пензијског осигурања у висини неопорезивог дела утврђеног законом (3.303,00 динара).

Повећање основних зарада планирано је у складу са пројектованом инфлацијом за 2009. годину од 8%, а у јуну месецу 2009. године представници репрезентативних синдиката и пословодство Предузећа разматраће даље кретање основних зарада у зависности од кретања на финансијском тржишту и доношења нових смерница Владе Републике Србије. Синдикат Телекома „Србија“ ће наставити са радом на очувању и побољшању материјалног положаја запослених.18.07.2008.
ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Ново на странама Дирекције за људске ресурсе: ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА »


06.05.2008.
ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ

С обзиром да се доприноси за добровољно пензијско осигурање уплаћују на крају сваког месеца за претходни месец, обавештавамо запослене да су 30.04.2008. године уплаћени доприноси за март месец.


25.03.2008.
ЗАПОСЛЕНИМА У "ТЕЛУСУ" ДОДАТНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

Уз велико залагање СТ"С" и помоћника генералног директора Александре Хаџи-Костић, запослени у Привредном друштву "Телус" добили су ДПО почев од фебруара 2008. године.

Министарство рада је одобрило пензиони план и у току је потписивање изјава запослених након чега следи уплата.


24.03.2008.
ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

Обавештавамо све запослене да је 20.03.2008. године извршена уплата прве рате доприноса за добровољно пензијско осигурање за месец јануар 2008. године.

Опширније можете видети на сајту персонала www.personal.telekom.yu »


07.03.2008.
ВЛАДА УСВОЈИЛА УСКЛАЂИВАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2008. ГОДИНУ

На јучерашњој седници Влада РС је дала сагласност на Усклађивање буџета Предузећа за 2008. године.

Из усклађеног Буџета за 2008. годину издвајамо:

  • Основна зарада за фебруар месец (исплата у марту месецу) биће увећана за 11%
  • Додатно пензионо осигурање за јануар и фебруар месец биће уплаћено у две рате до краја марта месеца

29.01.2008.
ПОСТИГНУТ ДОГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ ФИНАСИЈА У ВЕЗИ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Представници Министарства финансија, пословодства Телекома и репрезентативних синдиката након обављених преговора потписали су акт којим се потврђује значајно побољшање у вези примања (зараде, учешће у добити) запослених у 2008. и спровођење Пензионог плана (добровољно пензионо осигурање).

Детаљније »


04.01.2008.
ОДОБРЕНИ ПЕНЗИОНИ ПЛАНОВИ

Министарство рада и социјалне политике дало је сагласност на потписане уговоре о пензијским плановима које је Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. закључило са Друштвима за управљање добровољним пензијским фондом "DELTA GENERALI" и "ДУНАВ".


25.12.2007.
ЗАКЉУЧЕНИ СУ УГОВОРИ О ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА

Ново на страницама Персонала: Закључени су уговори о пензијским плановима »


30.10.2007.
КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На сајту персонала у рубрици Добровољно пензијско осигурање можете прочитати корисне информације из ове области »


12.07.2007.
УСВОЈЕНА ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ

На данашњој седници Управног одбора Предузећа усвојен је неизмењен предлог Пословне политике добровољног пензијског осигурања запослених у Предузећу.

Погледајте: Пословна политика добровољног пензијског осигурања »


04.07.2007.
ИО ДИРЕКТОРА ПРИХВАТИО ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДОПУНСКОГ/ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА

Детаљније »


29.06.2007.
ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ: НАСТАВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ

Детаљније »


21.06.2007.
ЗАПОСЛЕНИМА У ТЕЛЕКОМУ - ДОДАТНЕ ПЕНЗИЈЕ

Детаљније »