ПОГОДНОСТИ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ


ДОКУМЕНТИ:


08.07.2022.
НАРЕДБА О ПРИМЕНИ ПОВЕЋАНИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНИХ У "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БРОЈ 183739/1-2015 ОД 18.5.2015. ГОДИНЕ

Детаљније


09.12.2020.
ОДРЖАН САСТАНАК ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

Састанак за ревизију техничких карактеристика личне заштитне опреме одржан је 18.11.2020. године. Састанку су присуствовали представници Дирекције за људске ресурсе и Дирекције за технику, Синдиката Телекома "Србија", Једиинственог синдиката Телекома Србије, Удружење монтера за телекомуникациону мрежу Србије, као и представници произвођача и дистрибутера личне заштитне опреме.

Због тренутне епидемиолошке ситуације и мера које се тим поводом спроводе састанак је одвојен у три радне групе на различитим местима.

Прва група је разматрала унапређење радне и заштитне одеће.

Друга група је разматрала унапређење радне и заштитне обуће.

Трећа група је разматрала набавку комплета алпинистичке опреме.

У све три групе разматране су сугестије и потребе запослених које су прикупљене са терена, као и изнете од стране присутних представника на састанку. На основу свега изнешеног и консултације са представницима произвођача на крају састанка су усвојени заједнички закључци:

  • До 01.02.2021. потребно је да буду израђене комплетне техничке карактеристике личне заштитне опреме, како би се започео процес набавке за наредни период;
  • Сви потенцијални добављачи припремиће и донеће за следећи састанак узорке у договореном моделу и са договореним материјалима.
  • Најкасније месец дана од овог састанка, а у зависности од епидемиолошке ситуације и мера које буду на снази, када потенцијални добављачи припреме узорке, организоваће се састанак са истим учесницима где би се упознали са новим моделима и када би их преузели на тестирање;
  • Током периода тестирања узорака (од најмање 15 дана), радити проактивно са добављачима на евентуалној измени потребних елемената;
  • Да се одмах након тестног периода, уколико узорци буду одговарали, приступи усклађивању техничких карактеристика и покрене поступак набавке личне заштитне опреме.Истовремено са информацијом о добровољним пензијским фондовима коју смо поставили на сајт синдиката 08.08.2011.године покренули смо иницијативу код послодавца да се запосленима омогући индивидуална уплата у Добровољни пензијски фонд путем административне забране и коришћење предвиђених пореских олакшица предвиђених за ту врсту уплате. На основу информације добијене из Дирекције за економске послове обавештавамо запослене да ће ова могућност бити доступна од зараде за Септембар месец 2011. године.

Све вести из БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ »