насловна | вест:


08.12.2022.


ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА
И ПОСЛОВОДСТВА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

 

Председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић, председница Јединственог Синдиката Телекома Србија Mарина Здравковић и генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић потписали су дана 08.12.2022. године, Споразум о побољшању материјалног положаја запослених у "Телеком Србија" а.д. у 2023. години.

 

У складу са претходно постигнутим договором, Спорaзумом је уговорено следеће:

 

  • повећање основних зарада запослених и лица ангажованих посредством агенција за запошљавање у Друштву у 2023. години, у висини од 5% од исплате зараде за фебруар месец, 5% од исплате зараде за јули месец и 5% од исплате зараде за новембар месец,

  • да се у складу са важећим Колективним уговором, у априлу 2023. године изврши једнократна исплата запосленима по основу пословних резултата Друштва за претходну годину,

  • Друштво се обавезало да ће, у зависности од реализације планираних пословних резултата, у случају да према званичним подацима годишња стопа инфлације у Републици Србији у октобру 2023. године буде већа у односу на октобар 2022. године, поред напред наведених давања, размотрити реалне могућности за додатну једнократну исплату запосленима.

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА